Gemeente Ede verkoopt deel kunstcollectie

De gemeente Ede verkoopt een deel van haar kunstcollectie.  Inwoners van de gemeente Ede hadden als eerste de kans een werk aan te schaffen. Vanaf woensdag 29 juni verschijnen de stukken geleidelijk op de website van de Museumdepotshop en kan iedereen een werk aanschaffen.

Een klankbordgroep bestaande uit oud-leden van de Culturele Raad Ede en het Gemeentearchief heeft zich gebogen over de te behouden dan wel te ontzamelen werken. Behouden blijft een kerncollectie die zal gaan bestaan uit zgn. topografische werken. Dat zijn werken die een relatie hebben met het - vaak verdwenen - verleden van Ede. Daarnaast blijven werken behouden van artistiek hoge kwaliteit, van nationaal belang, van het Oranjehuis, de burgemeestersportretten en kleurrijke grafische werken ter variatie en decoratie.