Digitaliseren op verzoek

Niet al het materiaal dat in beheer is bij het Gemeentearchief is digitaal beschikbaar. Wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij beoordelen uw aanvraag, niet alle stukken komen in aanmerking voor digitalisering. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Wij digitaliseren

 • Hele inventarisnummers  (van kaft tot kaft) uit openbaar archief van het gemeentebestuur tot  en met 1995;
 • Inventarisnummers ouder dan 100 jaar;
 • Particuliere archiefstukken na toestemming van de bewaargever (bijvoorbeeld archieven van bedrijven, kerkgenootschappen of families);
 • Inventarisnummers uit archieven zonder openbaarheidsbeperking (= inzagebeperking);
 • Losse akten (bijvoorbeeld akten Burgerlijke Stand) op verzoek wanneer die niet online staan voor zover ze voldoen aan de richtlijnen voor de openbaarheid.

Wat digitaliseren wij niet

 • Inventarisnummers die meer dan 100 scans bevatten;
 • Meer dan vier inventarisnummers per aanvraag;
 • Formaten die te groot zijn voor de scanner (formaat A3);
 • Foto’s (daarvoor gelden de richtlijnen voor de fotocollectie);
 • Boeken;
 • Kranten;
 • Films;
 • Stukken die al online staan. 

NB: bouwdossiers zijn digitaal beschikbaar en kunnen aangevraagd worden via een aanvraagformulier 

Aanvragen

Wanneer u stukken digitaal wilt ontvangen, kunt u dit direct aanvragen via ons portaal Archieval met de knop "digitaliseren".

Vermeldt u de volgende gegevens in uw aanvraag:

 • uw naam;
 • uw e-mail adres.

U kunt maximaal 4 inventarisnummers per keer aanvragen.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij beoordelen of de gevraagde stukken gedigitaliseerd kunnen worden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Na digitalisering worden de scans gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn dan voor iedereen beschikbaar en te downloaden via Archieval.

Wat is er recent gedigitaliseerd?

In het eerste kwartaal van 2022 digitaliseerden wij:

Archief 1, inventarisnummer 25
Inventaris van de bescheiden van het ambt Ede, overgedragen aan J.C. van Eck, Heer van Nergena.
--> nu ook transcriptie digitaal beschikbaar

Archief 100, inventarisnummer 2
Correspondentie met de Vereniging "De Hollandse Molen" inzake de restauratie van de Doesburgermolen

Archief 1004, inventarisnummer 64
Stukken betreffende orders en de instructies van het hoofdkwartier van de "49th (West Ride) Britisch Infantry Divison".

Archief 1004, inventarisnummer 65
Intelligence summaries en reports van het hoofdkwartier van de "49th (West Ride) Britisch Infantry Divison.

Archief 1004, inventarisnummer 66
Situation reports van het hoofdkwartier van de "49 (West Ride) Britisch Infantry Division".

Archief 1004, inventarisnummer 67
War diaries van het hoofdkwartier van de "49 (West Ride) Britisch Infantry Division.

Archief 1004, inventarisnummer 68
Order van het "49th Reconnaissance Regiment (49th RECCE)".

Archief 1004, inventarisnummer 73
War diary van het "49th Reconnaissance Regiment (49th RECCE)".

Archief 1006, inventarisnummer 60

Circulaire van de Generaal-Marjoor b.d., Hoofd Sectie Krijgsgeschiedenis van den Generalen Staf aan de burgemeesters betreffende de verificatie van beschrijvingen van krijgsverrichtingen in Nederland in de periode 1940-1945, met minuut van uitgaand rapport van de Gemeentepolitie over de verrichtingen in Ede

Archief 1006, inventarisnummer 63
Documentatie houdende overzichten betreffende de Canadese krijgsverrichtingen in 1945 in Nederland en Duitsland

Archief 1006, inventarisnummer 70
Kopieën van krantenartikelen over het Brits bombardement op 26 november 1944 op Wekerom

Archief 1006, inventarisnummer 75
Uittreksel uit boeken en kopieën van publicaties, instructies en oorlogsdagboeken betreffende Operatie Market Garden

Archief 1006, inventarisnummer 1172
Dagboek Evert Bolderdijk over zijn ervaringen in de periode 17 september 1944 - 15 december 1944

NIET ONLINE BESCHIKBAAR IVM AVG/AUTEURSRECHTEN, MAAR SCANS MOGEN WEL OPGEVRAAGD WORDEN:

Archief 1006, inventarisnummer 1168
Documentatie, kaart en aantekeningen betreffende de gebeurtenissen vanaf de opmars van de geallieerden in 1944

Archief 1019, inventarisnummer 2
Informatie over de geschiedenis van de Familie Tijsseling afkomstig van de Doesburger Molen eb geëmigreerd naar Pella in de USA, uittreksel register tot het erf den Hanepol in het "Edesche Hooge en Loobos" en plan ban de "Hoofstede Haanpol"