Aanwinsten bibliotheek tot en met juli 2020

GAE3583Begraafplaats "Lambalgen" Scherpenzeel (Gld): historisch onderzoek van het oude gedeelte.

Resultaat van het historisch onderzoek naar de voormalige begraafplaats "Lambalgen" in Scherpenzeel, met gegevens over de begraven personen en hun familierelaties.

GAE3588Begraafplaats "Glashorst" Scherpenzeel (Gld): historisch onderzoek van het oude gedeelte: deel I.

Resultaat van het historisch onderzoek naar de voormalige begraafplaats "Glashorst" in Scherpenzeel, met gegevens over de begraven personen en hun familierelaties.

GAE3589Begraafplaats "Glashorst" Scherpenzeel (Gld): historisch onderzoek van het oude gedeelte: deel II.

Resultaat van het historisch onderzoek naar de voormalige begraafplaats "Glashorst" in Scherpenzeel, met gegevens over de begraven personen en hun familierelaties.

GAE3601Poteries du Néolithique ancien à Ede (prov. de Gueldre).

In deze Franstalige brochure is de vondst van potscherven beschreven, die tussen 1967 en 1974 werd aangetroffen in het gebied dat nu bekend staat als industrieterrein Frankeneng. Het archeologisch onderzoek vond plaats onder toeziend oog van de amateur-archeoloog M.E. (Eduard) Zuurdeeg. De potscherven stammen uit het neolithicum (ca. 11.000 - 3000 v. Chr.) en zijn een bewijs van vroege menselijke bewoning in Ede. Dit artikel verscheen eerder in het archeologisch vaktijdschrift Helinium; het gaat hier dus om een overdruk van dit artikel.

GAE3602Van landverraders tot goede vaderlanders : de opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950.

Na de Duitse bezetting van België en Nederland werden 200.000 'landverraders' opgepakt en opgesloten in interneringskampen, waaronder op het kazerneterrein in Harskamp. Het eindeloos opsluiten van deze mensen was in beide landen geen optie. Al snel werd besloten tot re-integratie van de grote meerderheid. Heropvoeding en ‘genezing’ tot ‘goede vaderlanders’ was daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Helen Grevers beschrijft hoe de Belgische en Nederlandse kampen tussen 1944 en 1950 functioneerden en hoe de voormalige collaborateurs werden voorbereid op een terugkeer in de naoorlogse maatschappij.

GAE3603De Zlatan van Ede.

Dit boek is bij wijze van grap ontstaan. Auteur Michael Kerseboom schreef een boek met anekdotes over de 40-jarige amateurvoetballer Rameau Heerebout, die vier jaar lang de opvallende spits was van de vierde klasse van de Edese voetbalclub Ede/Victoria. Vanwege zijn lengte en opvallende verschijning kreeg Heerebout de bijnaam ‘Zlatan van Ede’: een knipoog naar de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimović. Kerseboom leerde de ‘Zlatan van Ede’ in 2015 kennen, toen hij diens verzorger werd. Tijdens het laatste seizoen van Heerebout in 2019, maakte Kerseboom notities die hij uitwerkte tot dit persoonlijke boek.

GAE3604Veldgrauw : Nederlanders in de Waffen-SS.

Binnen de Waffen-SS dienden tussen 1940 en 1945 circa 25.000 Nederlanders, de grootste groep vrijwilligers uit de bezette Noordwest-Europese gebieden. Zij vochten voornamelijk aan het Oostfront, maar ook in Nederland, waaronder in het gebied tussen Tiel en Arnhem. Na de capitulatie werd een groot deel van hen ondergebracht in het Interneringskamp De Harskamp. Auteur Evertjan van Roekel onderzocht Evertjan van Roekel de strafdossiers in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en de dagboeken van deze Nederlandse vrijwilligers. Op basis van hun eigen beschrijvingen wordt inzicht gegeven in hun belevingswereld en de motivatie om dienst te nemen aan Duitse zijde.

GAE3605Buiten schot : Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog  1914-1918.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield Nederland zich militair afzijdig. Door zijn ligging was neutraliteit echter bijna onmogelijk. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland de belangrijkste doorvoerhaven; voor de Britten de zwakke schakel in hun zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering alle zeilen bijzetten om buiten het conflict te blijven. In dit boek is aandacht voor uiteenlopende onderwerpen, zoals spionage in Nederland, de Belgenkampen, de achterkamertjesdiplomatie en Nederlandse oorlogstekenaars.

GAE3606De Wehrmacht in de jaren 1935-1945.

In dit toegankelijke boek wordt de ontwikkeling van het Duitse leger geschetst vanaf de (her)invoering van de dienstplicht in 1935 tot aan de definitieve nederlaag in 1945. De teksten worden aangevuld met veel fotomateriaal. Onderwerpen die langskomen zijn de organisatie van legereenheden, pantserdivisies, het Afrikakorps, de luchtmacht, marine, de Waffen-SS, wapenproductie en de oorlogspropaganda.

GAE3607Grebbelinie 1940.

"Grebbelinie 1940" was het boek waarmee Eppo Brongers (1929-2017) in 1971 grote bekendheid verkreeg. Het groeide uit tot een populair standaardwerk over de meidagen van 1940 en de strijd rondom de zogenoemde 'Grebbestelling'. Deze uitgave is de elfde druk: een ongewijzigde herdruk is van de geheel herziene tiende druk. De auteur schetst het aangrijpende en boeiende verhaal van de jonge soldaten die tegen de Duitse aanvallers moesten standhouden.

GAE3608Grote Provincie-Atlas Gelderland : Veluwe.

In deze atlas van de Veluwe zijn kaartbladen opgenomen met een schaal 1 :25000.

Naar overzicht