Aanwinsten bibliotheek tot en met juni

GAE3584Wij vierden feest : een samenvatting in beeld van de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979.

In dit boekje zijn foto's met bijschriften opgenomen van de festiviteiten rondom het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel.

GAE3585 Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel (Gld) : rond 1900 uit de archieven opgetekend, door H. Schipper.

In 1898 begon Hermanus Schipper met het samenstellen van de "Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel". Het manuscript werd omstreeks 1905 afgesloten, maar nimmer gepubliceerd. Bij het 35-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Scherpenzeel in 2003 is dit manuscript alsnog in boekvorm verschenen.

GAE3586Noe begriep 'k joe.

Dit boekje is uitgegeven door de Vereniging Oud-Scherpenzeel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het verenigingsblad en het 30-jarig bestaan van de vereniging. Het boekje behandelt het Scherpenzeels dialect.

GAE3587Hervormde Gemeente Scherpenzeel : een vaste burcht is onze God : psalm XLVI.

Deze brochure is door de kerkvoogdij van Scherpenzeel uitgegeven ten behoeve van geïnteresseerde gemeenteleden of bezoekers tijdens een openstelling van het kerkgebouw.

GAE3590Scarpenzell voor en na : een hap en een snap uit Scherpenzeels historie.

Dit jubileumboek verscheen in het kader van het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979.

GAE3591Nederlandse historiën : Scherpenzeel.

Dit boekje verscheen in de serie 'Nederlandse historiën' en bevat negentien korte hoofdstukken over diverse onderwerpen uit de Scherpenzeelse geschiedenis, zoals de Heren van Scherpenzeel, de Bataafs-Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog (met aandacht voor verzet en evacuatie) en de wederopbouw.

GAE3592Leven en werken in Scherpenzeel 1750 - 1910 : een sociaal-economisch onderzoek naar het verleden van een dorp in de Gelderse Vallei.

Deze uitgave over de sociaaleconomische geschiedenis van Scherpenzeel is een publieksversie van de doctoraalscriptie van Jos Huijts en verscheen in de reeks Scherpenzeelse Cahiers.

GAE3593Scherpenzeel poort van Gelderland : wegen en grenzen - voorheen en nu.

Dit boek behandelt de wegen en grenzen van het dorp Scherpenzeel. De aanleiding voor dit boek vormde het 160-jarig bestaan van de grote weg naar Ede in 1989 en de aanleg van een rondweg.

GAE3594Kadastrale atlas van Gelderland 1832 : Scherpenzeel.

Dit naslagwerk bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de tekst, het tweede deel bevat de kadastrale gegevens.

GAE3595Ons verloren hertogdom : geschiedenis van Gelderland.

De 'Ridders van Gelre', bekend van het televisieprogramma van Omroep Gelderland, beleven spannende avonturen in dit stripboek over de Gelderse geschiedenis. Op magische wijze maken zij een tijdreis door de geschiedenis van het voormalig hertogdom tussen 878 en 1453. Het stripboek verscheen in 2019 en is het resultaat van een Duits-Nederlands cultuur- en onderwijsproject.

GAE3596Tussen tent en villa : het vakantiepark in Nederland 1920 - nu.

Nederland telt tegenwoordig meer dan duizend vakantieparken en heeft daarmee de hoogste vakantieparkendichtheid in de wereld. Ook in Ede zijn vakantieparken te vinden. Na de Tweede Wereldoorlog is deze vorm van recreatie met veel enthousiasme omarmd. Ondanks dit enthousiasme is tot op heden nog maar weinig over de ideeën achter deze populaire vakantieaccommodatie bekend. Mieke Dings heeft in dit boek de ontwikkeling van het vakantieparken beschreven op basis van archiefmateriaal, artikelen, reclamefolders en ansichtkaarten. In dit boek komt de gemeente Ede niet nadrukkelijk aan bod, maar het is desondanks informatief genoeg.

GAE3599Scherpenzeel - bedrijvigheid en rust.

Informatieboekje van de gemeente Scherpenzeel uit 1970, met daarin opgenomen (kleine) wetenswaardigheden over de gemeente, zoals over bedrijven, gemeentepolitiek, bezienswaardigheden en bepaalde voorzieningen.

GAE3600 Scherpenzeel Toen en Nu.

Een kijkboek met foto's van gebouwen, straten en pleinen in Scherpenzeel, vergezeld van korte beschrijvingen.

GAE3661Kerken onderweg : geschiedenis van kerken in Nederland.

De schrijfster geeft in dit handboek toegankelijke overzichten van de belangrijkste kerkverbanden in Nederland. De lezer krijgt op een begrijpelijke manier inzicht in het karakter, de belangrijkste ontwikkelingen (zowel theologisch als maatschappelijk) en beleidsbepalende ontwikkelingen.

In dit boek staan de zes (vanaf 2004 vijf) grootste kerkgenootschappen van Nederland, te weten de Rooms-Katholieke Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland (beide kerken vormen sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland), de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de evangelische beweging.

GAE3662 Rekeningboek Huize Harskamp.

In deze uitgave is een transcriptie opgenomen van het oude rekeningboek van Huize Harskamp uit de periode 1654-1706. Het rekeningboek geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de Harskamper gemeenschap en een weerslag van de ondergang van een adellijke familie.

GAE3663 t/m GAE3668Telefoongids voor het telefoondistrict Arnhem.

Van de jaren 1956, 1957, 1962, 1969, 1970 en 1983/84.

GAE3669 t/m GAE3676(8 delen)

Geschiedenis van Nederland  : oude geschiedenis en middeleeuwen.

De "Geschiedenis van Nederland" was een serie boeken uit de jaren 1935-1938, geschreven met het oog voor de historisch geïnteresseerde Nederlander, voor wie wetenschappelijke literatuur te specialistisch was, maar tegelijkertijd wel meer diepgang en achtergrond zocht. Prof.dr. Hendrik Brugmans was kartrekker van dit project, waaraan meerdere schrijvers deelnamen.

GAE367770 jaar Tabor in Ede : 1948 - 2018 : zo is het begonnen, zo is het gegaan en gedaan.

Deze brochure verscheen in september 2018 naar aanleiding van het zeventig jarig bestaan van de 'Hervormde Vereniging tot Evangelisatie' te Ede, beter bekend als de Taborgemeente. Deze gemeenschap ontstond aanvankelijk binnen de Hervormde Gemeente te Ede, maar werd in latere jaren een zelfstandige kerkgemeenschap náást diezelfde gemeente.

Naar overzicht