Aanwinsten bibliotheek tot en met mei 2020

GAE3540 / 1.6 Canon van Scherpenzeel.

In deze canon wordt de geschiedenis van Scherpenzeel over een periode van acht eeuwen voorgespiegeld in 22 zogeheten vensters. Het boekwerk bevat vele foto's en illustraties die de verhalen ondersteunen. De canon is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

GAE3541 / 3.2 Schuilplaats de Veluwe.

De Veluwe was tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke schuilplaats voor de neergeschoten geallieerde piloten, die op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. De vliegers werden gehuisvest in veilige onderkomens door twee artsen: Dirk Eskes en Joop Kruimel. Dit boek geeft een gedetailleerd beeld van het verzet op de Veluwe en zoomt in op de persoonlijke verhalen van de ondergedoken piloten. Een aangrijpend boek , vol unieke foto's.

GAE3542 / 1.5 Ederveense verhalen.

Dit boek is het resultaat van een project waarbij vier journalisten namens de Vereniging Oud-Ederveen oudere inwoners hebben geïnterviewd. Deze gesprekken zijn uitgewerkt en vergezeld van foto's van de desbetreffende personen.

GAE3543 / 13.2 Zonder tegenspreken gekomen.

Johannes van der Poel (1909-1981) was een bekende predikanten onder de bevindelijk gereformeerden. Van 1954 tot 1981 was hij predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente.

GAE3544 / 3.3 Ede bevrijd.

Vrijheid is een groot goed en helaas niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het is goed om daarbij stil te staan. En om stil te staan bij de mensen die zich ingezet voor de bevrijding van onze gemeente. Dit cahier is een uitgave vol met verhalen, foto's en illustraties die de herinneringen aan de bevrijding van onze gemeente in leven houdt.

GAE3579 De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Kerkgeschiedenis is een tak van de geschiedenis. hoe gaf men door de eeuwen heen gestalte aan het geloof? Hoe probeerde men de Bijbelse boodschap over te brengen naar de praktijk? De geschiedenis van Gods kerk houdt niet op bij het laatste Bijbelboek. Deze ging door ook totdat Scherpenzeel bereikt werd. Hoe men daar omging me het geloof en welke problemen men moest overwinnen, daarvan vertelt dit boek.

GAE3580 Van Scarpenzele tot Scherpenzeel.

Het is in 1254 voor het eerst dat gerecht Scarpenzele wordt vernoemd naar het versterkte huis van die naam. Moet vroeger een woongemeenschap zijn geweest. Deze bundel behandelt onderwerpen van verschillende aard uit de zeven-halve-eeuw waarin het oude Scarpenzele evolueerde tot het hedendaagse Scherpenzeel.

GAE3581 Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval.

Deze bundel bevat verhalen van diverse schrijvers over de geschiedenis van Scherpenzeel en de raakvlakken met de omliggende plaatsen.

GAE3582 Huize Scherpenzeel : de geschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis.

Huize Scherpenzeel en de Vrouwen en Heren van Scherpenzeel zijn sterk verbonden met de geschiedenis van het in de Gelderse Vallei gelegen dorp Scherpenzeel. Het is een gelukkig feit, dat de gemeente Scherpenzeel in 1975 dit huis met koetshuis en park, heeft kunnen kopen. Door dit boek wordt de zinvolle verbinding tussen verleden, heden en toekomst van de gemeente Scherpenzeel bevestigd.

GAE3629 Kernhem : concerten - exposities - trouwlocatie : een cultuurhistorische belevenis.

Deze publicatie is een gewijzigde variant van de uitgave "Kernhem. Een cultuurhistorische fietstocht" uit 2015. Ook in dit boekje komt de geschiedenis van het Huis Kernhem aan bod. De mooie, reliëfrijke omgeving met een prachtig gevarieerd bos- en heidelandschap wordt in een fietsroute beschreven. Deze route voert langs het landgoed Kernhem, over de Eder Heide en door het Edese Bos.

GAE3630 De Hoge Veluwe : ons nationale park.

Gids voor bezoekers van het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' met informatie over de flora en fauna, de geschiedenis van het park en de familie Kröller-Müller.

GEA3631 Langs heidezoom en hessenspoor : natuur en leven van de Veluwe.

De auteur van het boek vertelt in een aantal verhalen over de Veluwe.

GAE3632 Vita mea... gratia Dei : levensboek van Teunis van 't Veld, geboren te Nijkerk op 6 april 1931.

In dit boek heeft ds. T. van 't Veld zijn memoires opgetekend. Hij vertelt over zijn jeugd, opleiding en loopbaan als predikant, die tussen 1973 en 1993 ook aan de hervormde gemeente in Ede verbonden was.

GAE3633 Grenspalen in Gelderland.

In dit boek wordt het ontstaan en de oprichting van grenspalen beschreven. Grenspalen zijn cultuurhistorische monumenten waar men maar al te vaak langs heen kijkt., maar die een boeiende geschiedenis kennen. De auteur behandelt ook de vele grenskwesties en ruzies die vaak de aanleiding waren om de palen te plaatsen.

GAE3634 Jubileumuitgave K.S.V. Fortissimo : 40 jaar.

Deze jubileumuitgave verscheen in augustus 1985, toen de katholieke voetbalvereniging in Ede 40 jaar bestond.

GAE3635 Searching for Lieutenant Greene : the 351st Fighter Squadron and Operation "Market Garden".

Robert "Bobby" Greene was een piloot die zich nog maar net bij het 351e Eskader had gevoegd. Hij vloog zijn derde missie op de dag dat hij verdwaald was toen zijn eigen bomaanslag zijn vliegtuig in brand stak, waardoor hij gedwongen werd te laag uit te springen om zijn parachute te openen. Toch heeft de heer Paauwe in 124 pagina's een immense dienst verricht door het verzamelen van wat beschikbaar is in het officiële dossier en dit aan te vullen met zijn onvermoeibare inspanningen om informatie te zoeken over de jonge piloot uit Norfolk, Virginia. Hoewel Paauwe zelf niet van de oorlogsgeneratie is, komt hij in verbinding met het verhaal omdat hij lokaal is in het gebied van de tragische gebeurtenissen van 1944. Het 'zoeken' van de titel is geschikt voor het boek en beschrijft zijn zoektocht naar de waarheid achter de gebeurtenis en wie Bobby Greene was.

GAE3636 Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete - Jahr 1940 : verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied - Jaar 1940.

Bundeling van de uitgegeven verordeningen door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland in het jaar 1940.

GAE3637 Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete - Jahr 1942 : verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied - Jaar 1942.

Bundeling van de uitgegeven verordeningen door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland in het jaar 1942.

GAE3638 Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete - Jahr 1943 : verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied - Jaar 1943.

GAE3639 Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete - Jahr 1944-1945 : verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied - Jaar 1944-1945.

Bundeling van de uitgegeven verordeningen door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland in de jaren 1944 en 1945.

GAE3640 Ken - je - die?

In dit boekje is volkshumor uit de Tweede Wereldoorlog verzameld: grapjes en grollen over NSB'ers, Duitsers en andere personen die de Nederlandse bevolking aan elkaar vertelde. De jaar van uitgave is niet duidelijk, maar in ieder geval van 1947 of later, aangezien de nieuwe spellingsregels zijn gehanteerd.

GAE3642 De Westerbouwing : geschiedenis van een Oosterbeekse uitspanning.

In dit boekje zijn oude ansichtkaarten van de Westerbouwing in Oosterbeek opgenomen. Met name vóór de Tweede Wereldoorlog genoot deze locatie veel belangstelling van bewoners uit omringende plaatsen, waaronder ook Ede. Het uitzicht over de Rijn vanaf het terras trok vele dagjesmensen.

GAE3643 N.I.Z.O. : Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek

Deze brochure geeft een indruk van de werkzaamheden van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (N.I.Z.O.) te Ede, dat in deze plaats aan de Rijksweg (de huidige N224) gevestigd is. In deze brochure worden niet alleen de werkzaamheden van het N.I.Z.O. beschreven, maar ook de indeling van de kantoorruimtes en laboratoria. Het jaar van uitgave is voor dit boek geschat op 1955, op basis van de beschrijvingen van het bedrijf.

GAE3644 Het ontstaan, de ontwikkeling en de toepassing van de code der Vereniging van Nederlandse gemeenten.

De ontwikkeling en de achtergronden van de VNG-codes voor de registratuur van dossiers wordt in dit compacte boekwerkje beschreven.

GAE3645 Persoonsbewijzen : handleiding voor de uitvoering van het besluit persoonsbewijzen.

Dit handboek werd tijdens de oorlogsjaren door de gemeentelijke administratie gebruikt voor het aanmaken van de persoonsbewijzen, die elke Nederlander van de Duitse bezetter altijd bij zich moest hebben.

GAE3646 Het persoonsbewijs : de meening van een voormalige verzetsgroep.

Deze brochure is opgesteld door een anonieme verzetsgroep in april 1945. In de brochure worden de voors en tegens besproken van het handhaven van de verplichting, die door de Duitse bezetter werd ingevoerd, om iedere Nederlander een persoonsbewijs bij zich te laten dragen.

GAE3647 Notaris Van den Ham en de Hervormde Kerk van Lunteren.

Door zijn maatschappelijke bewogenheid is een andere kant van de bekende notaris Van den Ham uit Lunteren in de vergetelheid geraakt. Op zondag bezocht hij trouw de kerkdiensten en als ouderling was hij vele jaren lid van de kerkenraad. Vooral het diaconale werk van de kerk had zijn belangstelling. De auteur Wim van Leussen beschrijft in dit boek de religieuze kant van de welbekende notaris.

GAE3648 Veluwe : speeltuin van Nederland?

De auteur was directeur van de Stichting Noordwest Veluwe: een welzijnsstichting waarin de overheid en burgers samenwerkten aan allerlei vraagstukken met betrekking tot natuur en toerisme.

GAE3649 Ederveen en De Klomp in oude ansichtkaarten : ansichtkaarten geselecteerd en van teksten voorzien door Kees Smit en Henk Ballast

Een selectie van oude ansichtkaarten van Ederveen en De Klomp zijn in dit boekje

GAE3650 Postje Klarendal : documenten rond een Arnhemse medische post in oorlogstijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in de Arnhemse wijk Klarendal een EHBO-post gevestigd, waar vrijwilligers zich bekommerden om slachtoffers tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Toen Arnhem moest evacueren bleef de groep bij elkaar en kwam terecht in kamp 't Schut, een voormalig werkkamp voor Joodse werklozen in het buitengebied ten westen van het dorp Ede. Hier zetten zij hun werk voort; ze verleenden hulp aan de vele evacués die Ede overstroomden nadat de omringende plaatsen geëvacueerd werden.

GAE3651 Bijdragen en Mededelingen Gelre : historisch jaarboek voor Gelderland, 2019.

In 2019 besteedde het jaarboek van de Vereniging Gelre onder andere aandacht aan de opgravingen in het urnenveld nabij Deelen in de jaren 1845-1889 en aan de organisatie Geldersch Landschap & Kasteelen.

GAE3652 Naar de Oost : oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië 1945-1948.

De auteur van dit boek is tussen 1945 en 1948 zelf als oorlogsvrijwilliger (OVW'er) in het 'Veluwse' bataljon 1-8 R.I. naar Nederlands-Indië vertrokken. Tijdens die jaren heeft hij aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen vormden de basis van zijn eigen verslag dat hij in 2000 publiceerde. Dit boek geldt als gedenkboek voor de veteranen van het 'Veluwebataljon', bijgenaamd 'De Haantjes'. Het behandelt het reilen en zeilen van het bataljon vanaf de opkomst in Ermelo tot de demobilisatie en terugkeer naar Nederland.

GAE3653 Beeldkwaliteitplan Landgoed Roodselaar.

In opdracht van de gemeente Ede heeft Aad Trompert in 2003 een beeldkwaliteitsplan geschreven ten behoeve van het landgoed Roodselaar, gelegen tussen de dorpen Lunteren, Ederveen en Renswoude.

GAE3654 They were all over the sky : een kroniek over de Amerikaanse bombardementen gedurende Operatie Market Garden - september 1944.

In dit boek beschrijft Antoon Meijers gedetailleerd de uitvoering van elke Amerikaanse bomaanval, ondersteund met kaarten en luchtfoto's. Uiteraard is er ook aandacht voor de bombardementsvluchten richting Deelen, Ede en Renkum in september 1944, waarbij veel burgerslachtoffers vielen.

GAE3655 Veldhuizen vertelt verhalen : Veldhuizen heeft een gezicht / Veldhuizen vol van kleuren.

Dit boekje is het vervolg op het verhalenboekje dat in 2010 in het kader van het project "Kunst in Veldhuizen" verscheen (zie GAE2076). Inwoners van de wijk Veldhuizen vertellen over hun wijk, ervaringen en intenties.

GAE3656 Verkeersontwikkeling op de Veluwe : bedreiging van een natuurgebied.

In oktober 1972 organiseerde de Gelderse Milieuraad een symposium over de verkeersontwikkeling en -problematiek op de Veluwe. Deze brochure is het resultaat van de discussies die op het symposium zijn gevoerd. Daarnaast doet de Gelderse Milieuraad een aantal voorstellen tot maatregelen die, naar hun mening, nodig zijn om verdere aftakeling van de Veluwe te voorkomen.

GAE3657 1 divisie "7 december".

In 1986 bestond de Eerste Divisie "7 december" veertig jaar en verscheen dit jubileumboek. Deze divisie, bestaande uit dienstplichtigen, werd in 1946 als eerste eenheid naar Nederlands-Indië gezonden, nadat in het vorige jaar de oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) al waren vertrokken. De divisie werd ingezet op Java en, in latere jaren, in Bosnië en Afghanistan. Het hoofdkwartier van de divisie was gevestigd op het voormalige landgoed 'Vrijland' in Schaarsbergen, nabij vliegveld Deelen.

GAE3658 F.A.R. Padberg : aalmoezenier der IIde Divisie.

De naam van Fredericus Aurelius Reinoldus Padberg (1876-1923) is onlosmakelijk met de geschiedenis van Ede verbonden. Als aalmoezenier bij het leger verbonden, kwam Padberg ook in Ede. Van de aartsbisschop in Utrecht kreeg hij in 1913 de opdracht om hier een parochie met bijbehorende kerk te stichten. Dit was nodig, omdat het aantal katholieken sinds 1906 steeg als gevolg van de groei van het garnizoen. In dit boekje wordt zijn levensverhaal beschreven en verrijkt met vele foto's, waaronder ook uit Ede.

GAE3659 Kees van de dominee : herinneringen aan oorlog en bezetting van een Renkumse predikantenzoon.

De voormalige domineeszoon Kees de Mildt (1922-2004) noteerde in 1982 zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, maar publiceerde deze nooit. Pas in januari 2020 werden ze postuum uitgegeven in dit boek. 'Kees van de Dominee' gaat over Kees' belevenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zo probeerde Kees in 1943 aan de 'Arbeitseinsatz' te ontkomen door via Frankrijk naar Engeland te ontsnappen. Die pogingen mislukten en Kees zat enkele zware maanden gevangen in de Duitse strafgevangenis Le Bordiot in Bourges. In september 1944 verbleef hij in 's-Gravenhage; na het begin van de luchtlandingen nabij Ede en Arnhem, keerde hij terug naar Ede waar zijn ouders inmiddels woonden. Kees schrijft ook over de laatste oorlogsmaanden die hij in de omgeving van Ede en Lunteren doorbracht.

GAE3660 De laatste loodjes... : naar authentieke gegevens van een verzetsgroep, welke 7 maanden aan het front op de Z.W.-Veluwe opereerde.

De bekende verzetsstrijder Evert Jan van Spankeren publiceerde in 1948 onder zijn pseudoniem "Frank Vrijland" zijn memoires over zijn verzetswerk. In de oorlogsjaren gaf hij leiding aan de lokale Edese verzetsgroep "De Vries". Hij behandelt allerlei thema's waarmee verzetslieden te maken kregen: verkenningen, geheime overleggen, wapensmokkel en andere zaken.

Naar overzicht