Bijzondere kaart uit 1625

Het Gemeentearchief Ede kreeg onlangs een bijzondere kaart geschonken met daarop een weergave van de Spaanse veldtocht in 1624 onder leiding van graaf Hendrik van den Berg. Na de afloop van het Twaalfjarig Bestand - een langdurige wapenstilstand - werden de vijandelijkheden weer hervat. De Spanjaarden vielen toen tweemaal de Veluwe binnen: de eerste keer in 1624 en de tweede keer in 1629. Beide keren belegerden ze steden en trokken ze, voor hun voedselvoorraden, plunderend rond over het platteland.

Deze kaart betreft de eerste inval uit 1624. De afbeelding is bekend, maar bestaat in verschillende varianten die op enkele details verschillen. De tekening die het gemeentearchief ontving is, zeer waarschijnlijk, afkomstig uit het Duitstalige werk Österreichischer Lorberkrantz oder Kayserliche Victori van Michael Caspar Lundorp uit 1625. Dit was een soort jaarboek met alle gedenkwaardige gebeurtenissen van het vorige jaar, die binnen het Heilige Roomse Rijk plaatsvonden. De Nederlanden waren tot aan de Vrede van Münster formeel een onderdeel van het Heilige Roomse Rijk en daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat deze veldtocht in een Duitstalige publicatie is vermeld.

De kaart is opgenomen in de collectie topografische kaarten onder nummer K3017.

Naar overzicht