Boek over Kenniscampus Ede

Luchtfoto Kenniscampus Ede 2005, GA32964
Luchtfoto Kenniscampus Ede 2005, GA32964

Piet Pieterse schreef het boek 'Van Zandweg tot Kenniscampus, Kenniscampus Ede, een inspirerende omgeving voor studie, werk en wonen‘. Dit boek verschijnt in de serie Historische Berichten van het Gemeentearchief Ede.

De auteur voerde vele gesprekken met leerlingen, studenten leraren, bestuurders en politici. Het resultaat hiervan lezen we terug in de 10 hoofdstukken van deze nieuwe publicatie.

Piet Pieterse, is geboren in Middelburg in 1935. Hij was o.a. 40 jaar werkzaam in Basis-,  Voortgezet - en Middelbaar Beroepsonderwijs, was als vrijwilliger actief betrokken bij Vluchtelingen werk Ede, Lokale Omroep Ede, verslaggever Ede Stad en bij het Cultureel Café Ede en bekleedde verschillende bestuursfuncties.   

De presentatie van het boek is tijdens het Historisch Café in Cultura op 22 mei. Het is deze avond te koop in Cultura voor € 12,50. Daarna is het voor € 17,50 te koop bij het Gemeentearchief en in Cultura Erfgoed.

De avond is vrij toegankelijk, wel graag vooraf aanmelden via info@ede.nl of bel 140318.

Naar overzicht