Citizen Science in Ede in 2020!

Gemeente Ede en RAAP starten het archeologisch jaar met een burgerwetenschappelijke opgraving van bewoningsrestanten uit de Bronstijd en IJzertijd in Ede-Zuid (Park Reehorst) Deze opgraving zal plaatsvinden in de periode tussen donderdag 9 januari tot en met woensdag 22 januari 2020.

RAAP zal met een klein team werken en het onderzoek bewust over een langere periode uitvoeren om een breed publiek – archeologische vrijwilligers én geïnteresseerde bewoners – voldoende gelegenheid te bieden mee te werken aan de opgraving. Opgraafervaring is geen vereiste!

Meer informatie & opgeven kan via

Naar overzicht