Collectie Boeve toegankelijk

Vooral oudere Edenaren zullen zich nog de Edesche Begrafenis-onderneming Jansen-Boeve herinneren.  Joop Boeve (1928-2002) was één van de zonen van de begrafenisondernemer en maakte als zestienjarige de geallieerde bombardementen in september 1944 mee. Samen met zijn broers assisteerde hij zijn vader bij het bergen en begraven van de dodelijke slachtoffers in Ede-Zuid. De ervaringen uit de septemberdagen van 1944 waren mede de oorzaak van Joops belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog.

Na zijn pensionering in de jaren negentig begon Joop Boeve gegevens te verzamelen over families van de slachtoffers: foto’s, rouwkaarten, verhalen…alles wat ook maar iets kon vertellen over die septemberdagen.

Het resultaat was een omvangrijke en persoonlijke collectie, die sinds 2010 bij het gemeentearchief is ondergebracht. Dit jaar is de collectie geïnventariseerd. Er zijn hoofdzakelijk gegevens over de Tweede Wereldoorlog, en dan specifiek over het dorp Ede, in te vinden. Daarnaast is er ook onderzoeksmateriaal over de brandbestrijding, waarover Joop Boeve in 1997 een boek (Geïnspireerd door het vuur) schreef.

U vindt de collectie op Archieval, archiefnummer 1032.

Naar overzicht