Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied

Tijdens de najaarslezing van de Vereniging-Oud Bennekom is het boek ‘Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied’ gepresenteerd. Het boek is verschenen in de reeks Historische Cahiers van het gemeentearchief Ede en is een gezamenlijke uitgave met de Historische Vereniging Oud-Bennekom.

De Kraats is het groene gebied ten westen van Bennekom. De oudste boerderijen stammen uit de late Middeleeuwen en zijn op zandruggen gebouwd. Ten noorden en ten zuiden daarvan zijn polders met rechte wegen. Het is een oud agrarisch gebied dat lang in het bezit was van kloosters en adel. Eind negentiende eeuw werden deze gronden geveild en ontstonden ook vele kleinere boerderijen. De traditionele landbouw en veeteelt werd er tot het einde van de twintigste eeuw uitgeoefend. Nog steeds is het gebied in hoofdzaak agrarisch, zij het dat er minder en meer gespecialiseerde agrarische bedrijven zijn.

Het Binnenveld is het vlakke gebied ten westen van de Kraats en kent geen bebouwing. Eeuwenlang stond het elk voorjaar onder water. Er werd in het noorden ervan turf gewonnen en de rest werd voor extensieve veeteelt gebruikt, bijvoorbeeld om schapen te hoeden. Pas na de aanleg van het Valleikanaal/Grift en de ruilverkaveling die medio twintigste eeuw plaatsvond is het gebied intensiever in gebruik. Het staat de laatste jaren in de belangstelling vanwege de natuurwaarden van het gebied. Er zijn uitvoerige plannen om deze natuurwaarden te versterken.

Kraats en Binnenveld vormden een tamelijk geïsoleerd gebied, waarvan de bevolking ook een aantal bijzondere karakteristieken vertoont. In het boek wordt op de geschiedenis van het gebied ingegaan en op de veranderingen die zich de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan. Dit geldt in het bijzonder voor de laatste vijftig jaar, toen het traditionele boerenbedrijf verdween.

Het boek is te koop bij de boekhandel en bij het Gemeentearchief Ede. Prijs € 12,50

Naar overzicht