'Schamel Paradijs' Jeugdherinneringen aan de Doesburgereng

Onlangs verscheen in de reeks Historische Cahiers Ede de 29e uitgave, geschreven en bewerkt door dr. Derk Jansen uit Oentsjerk (Fr.).

In 1887 werd Arie Gerrit Schoonderbeek geboren in de Doesburgereng. Als kind van een dagloner wist hij zich uiteindelijk op te werken tot een nationaal en internationaal bekend uitgever. Hij heeft zijn jeugdherinneringen aan het papier toevertrouwd en deze zijn, voorzien van een inleiding en aantekeningen, uitgegeven onder de titel “Schamel paradijs. Jeugdherinneringen Arie Gerrit Schoonderbeek, Uitgever en idealist”

Doesburgereng

Voor de jonge Age Schoonderbeek was de Doesburgereng een jeugdparadijs, waar ondanks het schamele bestaan het geluksgevoel overheerste. Een vroeg overleden vader en een zorgzame en kameraadschappelijke moeder stimuleerden zijn opgroeien en ambitie om meer te bereiken dan zijn leeftijdgenoten. Veel tijdgenoten, inwoners van de Doesburgereng, komen in zijn verhalen levendig in beeld. Zijn schooltijd bracht hij door op de openbare lagere school aan het Maandereind. Nadat hij als vrijwilliger werd afgekeurd voor de militaire dienst, ging hij aan de slag als tuindersleerling. Ruim twintig jaar van zijn jonge leven beschrijft Schoonderbeek in zijn jeugdherinneringen totdat hij zich in 1910 als uitgever in Amersfoort vestigt.

Uitgever

Het begin van zijn loopbaan als uitgever stond in het teken van socialisme en geheelonthouding - de Rode en de Blauwe Vaan.  Van de door hem zelf uit het Duits vertaalde geheelonthoudersroman Helmuth Harringa heeft hij wel meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Later gaf hij ook boeken uit over natuurhistorie (o.a. van Jac. P. Thijsse); hij stichtte het tijdschrift De Wandelaar, dat een belangrijke rol speelde bij de restauratie ven de Doesburgermolen in 1935. Ook gaf hij voornaam vormgegeven boeken uit met lithografieën van de befaamde graficus Th. Van Hoijtema en publiceerde hij 29 delen in de bekende jeugdboekenreeks van Karl May. Hij schreef ook zelf, met name artikelen. En in de jaren ‘20 van de vorige eeuw heeft hij gedichten geschreven, waarvan een aantal opgenomen is in deze publicatie.

Verkrijgbaar

Het boek is verkrijgbaar voor  € 12,50 in de plaatselijke boekhandel en bij het Gemeentearchief Ede.

Naar overzicht