Uw eigen artikel op Wikipedia?

Wikipedia, is de online encyclopedie die door iedereen kan worden gevuld. Dus u kunt ook meeschrijven met een onderwerp dat u persoonlijk interesseert. In deze driedelige cursus leert u de praktische vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een goed encyclopedisch artikel. En ook de achtergronden en regels die er gelden op Wikipedia. De cursus wordt gegeven in Cultura Erfgoed en bestaat uit drie dagdelen, gegeven op 9 september, 23 september en 7 oktober. Na afloop staat uw eerste artikel op Wikipedia! Aanmelden doet u via de website van Cultura

Naar overzicht