Luntersche Buurtbosch

Beleef Lunteren
Beleef Lunteren

Stichting Beleef Lunteren organiseert i.s.m. Museum Lunteren en Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch een boswandeling.

Op 11 september laten we u/jou graag kennismaken met een uniek stukje erfgoed!

Het Luntersche Buurtbosch en Uitkijktoren de Koepel zijn als geheel rijksmonument vanwege de bijzondere geschiedenis van onze weldoener notaris J.H.Th.W van den Ham. Hij heeft alle Lunteranen, verenigd in de Stichting “Het Luntersche Buurtbosch”, dit prachtige natuurgebied bij testament nagelaten met de opdracht: ten voordeele en nutte van het dorp Lunteren.

De mooie authentieke toren zorgt voor een goed uitzicht en markant punt in het landschap en groeide in de loop der jaren mee met de bomen, die geplant zijn langs de lanen, aangelegd in de vorm van een bladpatroon. Juist dit unieke gegeven heeft mede geleid tot de monumentale status. buurtbosch.nl/het-lanenpatroon/

In de 2e wereldoorlog was het bos menig huishouden ten nutte, want het Hongerlaantje getuigt van het leveren van de brandstof in de strenge winters.

Wij voelen ons mede-eigenaar en beschouwen het als een verlengstuk van ons thuis en dat gevoel delen we graag met belangstellenden door middel van een boswandeling.

Programma:

  1. 10.00u verzamelen bij de parkeerplaats van de Lunterse Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren voor een wandeling van maximaal 5 km door Het Luntersche Buurtbosch o.l.v. de gids Els Roke. Houd u rekening met weersomstandigheden, dus goede schoenen/laarzen. Einde van de wandeling is De Pleisterplaats bij Uitkijktoren De Koepel, waar u voor eigen rekening een consumptie kunt bestellen vanaf 12.00u.  
  2. De Koepel met dependance van Museum Lunteren is vanaf 12.00u gratis te bezichtigen naar gelang het coronaprotocol dit toelaat. Ook de expositie is toegankelijk. De beheerders Jacqueline en Gert-Jan van Doorn vertellen u graag meer over de geschiedenis. Jacco van Riessen brengt een vrolijke noot.

Opgeven: beleef.lunteren@gmail.com

Maximaal 25 deelnemers.

  1. Ook kunt u op eigen gelegenheid een gedeelte (2,4km) van de wandeling doen. Kijk op https://middelpuntvannederland.nl/route-belmont/
  2. Of een langere wandeling uitstippelen van 8,4 km, waarin u vanaf 10.00u ook Museum Lunteren kunt bezoeken met historie over de Goudsberg: https://middelpuntvannederland.nl/route-topattracties-goudsberg/