Over het gemeentearchief

Het Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Lunteren, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967). Ook vindt u bij ons de archieven en de bibliotheek van de gemeente Scherpenzeel. Daarnaast vindt u hier archieven van scholen, verenigingen en bedrijven, documentatieverzamelingen, kranten, de bibliotheek van het Gemeentearchief Ede, kaarten, foto’s en films. Zoeken in de archieven doet u via ons zoekportaal Archieval. U kunt ook de studiezaal bezoeken.

Zoeken in Archieval Neem contact met ons op

Voor scholen

Het Gemeentearchief heeft verschillende educatieve producten over de geschiedenis van Ede. Het aanbod sluit aan bij belangrijke thema’s uit de geschiedenis van Ede die te vinden zijn op de website Mijn Gelderland.

Cultuurpunt

Een centrale rol in het educatieve erfgoedaanbod wordt vervuld door Cultuurpunt Ede. Of ga naar de website Ede toen en nu voor informatie over de erfgoedleerlijn over het verhaal van Ede.

Ons aanbod

Het aanbod van Gemeentearchief Ede en de afdeling Archeologie van de Gemeente Ede richt zich op zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Er zijn kant-en-klare producten, maar ook maatwerk is mogelijk. Onze lesbrieven zijn beschikbaar in pdf-formaat. Heeft u belangstelling? Stuur dan een aanvraag via ons contactformulier of bel met 14 0318.

Lesbrieven

Kennismaken met het gemeentearchief

Bezoek met uw klas het gemeentearchief en sluit aan op de erfgoedleerlijn Ede bij het thema 'Verzamelen en bewaren'. In drie lessen leren de kinderen waarom wij belangrijke papieren, foto's en filmmateriaal bewaren in een archief. Ze gaan zelf op zoek naar belangrijke bronnen en ontdekken wat deze bronnen ons vertellen over het verleden. Ze zullen zich realiseren dat sommige dingen de moeite waard zijn om te bewaren.

Doelgroep: basisonderwijs groepen 5-8

Aan de slag met Verhaal van Ede

Het Gemeentearchief van Ede is een grote schatkamer vol historische documenten. Door zelf op onderzoek te gaan in deze oude bronnen komt de geschiedenis tot leven. In de lesbrief Aan de slag met Verhaal van Ede wordt een aantal aansprekende onderwerpen uit de Edese canon behandeld en moeten leerlingen zelf op zoek naar informatie over deze onderwerpen op internet, in boeken én in het archief. Ter afsluiting presenteren zij hun onderzoeksresultaten aan de groep.

Doelgroep: hoogste klassen BO en onderbouw VO

Vluchtoord Ede

In de Eerste Wereldoorlog vluchtten tienduizenden Belgen naar Nederland. Zo’n vijfduizend vonden een veilig onderdak in Vluchtoord Ede. In dit project ‘ontmoeten’ de leerlingen een aantal Belgische vluchtelingen en krijgen ze een kijkje in het vluchtoord.

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs

Voor altijd een herinnering

In Ede staan op diverse plekken herdenkingstekens, gedenkstenen of monumenten die herinneren aan de oorlog. Deze lesbrief over de Edese herdenkingstekens bestaat uit een serie lessen waarin leerlingen zelf op onderzoek uit gaan naar het verhaal achter deze monumenten.

Doelgroep: primair onderwijs groep 7/8.

Lespakket Flintstone Beleefroute

Wat aten de mensen in de steentijd? Wat voor kleding droegen ze en hoe woonden ze? Dat zij vragen waarop de bovenbouw van basisscholen in Ede het antwoord op kunnen vinden met behulp van het lespakket ‘Flinstone Beleefroute’.

Het pakket omvat meerdere lessen, die zowel in de klas als buiten plaatsvinden. In de voorbereidende les maken de kinderen kennis met hoe de mensen in de steentijd leefden aan de hand van kleding, voedsel en gereedschappen. In de buitenles kunnen de leerlingen vervolgens in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. Zo kunnen ze ontdekken of zij zelf in de steentijd zouden overleven!

Archeoloog in de klas

Hoor van de expert wat archeologen doen en wat ze allemaal vinden in Ede. Dat kan als onderdeel van een normale geschiedenisles of voorafgaand aan of na afloop van een bezoek aan een opgraving. De archeoloog kan vertellen wat er in Ede allemaal opgegraven is. Ook kan de archeoloog echte vondsten meenemen, waarmee opdrachten kunnen worden gedaan.

Bezoek een archeologische opgraving

In Ede vinden regelmatig kleine archeologische onderzoeken plaats. Als er een grote opgraving plaats vindt, wordt er vaak een open dag op de opgraving georganiseerd. Dan kan iedereen zien wat de archeologen in het veld doen tijdens een opgraving. Ook zijn er dan archeologen die uit kunnen leggen hoe het werkt en waarom archeologisch onderzoek zo belangrijk is. Soms kun je dan ook zelf helpen met de opgraving.

Rondleidingen

Archeologieopgraving

Wat voor mensen hebben er in de Steentijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen in Ede gewoond? Waar woonden ze precies, wat voor spullen hadden ze en wat aten ze allemaal? Archeologen proberen deze vragen te beantwoorden door archeologisch onderzoek uit te voeren. Wanneer er opgravingen zijn is het mogelijk hierbij op bezoek te gaan.

Gemeentearchief

Het is voor groepen mogelijk om op aanvraag rondgeleid te worden door de kelders van het raadhuis, waar het Gemeentearchief zich bevindt. Een van onze medewerkers vertelt u wat allemaal bewaard wordt, waarom en hoe. Uiteraard krijgt u ook een paar unieke stukken te zien. Een rondleiding door het archief kunt u op aanvraag reserveren.