Digitaliseren op verzoek

Niet al het materiaal dat in beheer is bij het Gemeentearchief is digitaal beschikbaar. Wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij beoordelen uw aanvraag, niet alle stukken komen in aanmerking voor digitalisering. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Wij digitaliseren

 • Hele inventarisnummers  (van kaft tot kaft) uit openbaar archief van het gemeentebestuur tot  en met 1995;
 • Inventarisnummers ouder dan 100 jaar;
 • Particuliere archiefstukken na toestemming van de bewaargever (bijvoorbeeld archieven van bedrijven, kerkgenootschappen of families);
 • Inventarisnummers uit archieven zonder openbaarheidsbeperking (= inzagebeperking);
 • Losse akten (bijvoorbeeld akten Burgerlijke Stand) op verzoek wanneer die niet online staan voor zover ze voldoen aan de richtlijnen voor de openbaarheid.

Wat digitaliseren wij niet

 • Inventarisnummers die meer dan 100 scans bevatten;
 • Meer dan vier inventarisnummers per aanvraag;
 • Foto’s (daarvoor gelden de richtlijnen voor de fotocollectie);
 • Boeken;
 • Kranten;
 • Films;
 • Stukken die al online staan. 

NB: bouwdossiers zijn digitaal beschikbaar en kunnen aangevraagd worden via een aanvraagformulier 

Aanvragen

Wanneer u stukken digitaal wilt ontvangen, kunt u dit direct aanvragen via ons portaal Archieval met de knop "digitaliseren".

Vermeldt u de volgende gegevens in uw aanvraag:

 • uw naam;
 • uw e-mail adres.

U kunt maximaal 4 inventarisnummers per keer aanvragen.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij beoordelen of de gevraagde stukken gedigitaliseerd kunnen worden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Na digitalisering worden de scans gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn dan voor iedereen beschikbaar en te downloaden via Archieval.