Slot, burgemeester J.

Burgemeester J. Slot

Jan Slot is geboren op 18 juli 1913 in Broek op Langedijk (N.H.), waar zijn vader en grootvader burgemeester waren. Daar begon hij te werken op de secretarie. In 1940 werd hij commies 2de klas in 's-Gravenzande, later gemeenteontvanger en hoofd van de centrale boekhouding aldaar.

In de oorlog nam Slot deel aan het verzet. In 1944, na 'dolle dinsdag', werd hij gegrepen en op transport gesteld naar het beruchte kamp Sachsenhausen. In uitermate slechte conditie werd hij daar door de Russen bevrijd.  Hij onderging daarna verschillende zware operaties, lag drie jaar lang in het gips en was er aanvankelijk zo slecht aan toe dat de doktoren hem hadden opgegeven. Hij herstelde wonderwel en overwon alle lichamelijke problemen. In 1953 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Eethen. .
 In de kleine gemeente Eethen (ca 3200 inwoners) in Noord-Brabant vervulde hij vanaf 1953 de dubbele functie van burgemeester en secretaris. In 1958 werd hij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de antirevolutionaire partij. Op 16 oktober 1964 werd hij als burgemeester geïnstalleerd in Hardenberg.

Burgemeester van Ede

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 1968 werd Jan Slot benoemd tot burgemeester van de gemeente Ede met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Hardenberg. 16 november 1968 werd hij door loco-burgemeester A. Roseboom geïnstalleerd als burgemeester van Ede.  De nieuwe burgemeester was getrouwd met Maartje Wagenaar. Het echtpaar Slot had drie kinderen en betrok de ambtswoning aan de Oude Arnhemseweg 19.

Ede tijdens burgemeester Slot 1968-1978

Bij het afscheid van burgemeester Slot zei wethouder Hennie Alberts, dat tijdens de ambtsperiode van burgemeester Slot  in Ede niets spectaculairs was gebeurd, behalve een bijna ramp, na een explosie van een gasstation, maar dat liep goed af. Toch is er in deze periode wel het een en ander tot stand gekomen.
Onder de leiding van burgemeester Slot ging  het proces van verstedelijking van Ede door. De wijk Ede-Veldhuizen breidde verder uit. Ede-Veldhuizen werd een Edese satellietstad met laag- en hoogbouw. De Horstbuurt binnen Ede-Veldhuizen werd in 1972 een van de eerste autovrije buurten van Nederland. Prins Claus kwam zelfs een kijkje nemen  Het Peppelensteeggebied werd verder ontwikkeld o.a. met het zwembad “De Peppel”. De dorpen  mochten wel gesaneerd worden, maar er mocht geen hoogbouw komen. Het karakter van de dorpen moest behouden blijven Ook werden er  sportaccommodaties aangelegd, scholen en buurthuizen gebouwd. De winkelcentra het Hof van Gelderland ( een overdekt winkelcentrum in Ede-centrum) en de Lindenhorst (Ede-Veldhuizen) werden geopend. Schone bedrijven werden aangetrokken. Een voorbeeld hiervan is de verzekeringsmaatschappij Victoria Vesta.  De recreatie werd bevorderd. De Keesomtunnel werd de verbinding tussen de Kastelenlaan en de Keesomstraat onder het spoor Arnhem –Utrecht. Er werden plannen gemaakt om de S1 (=nu A30) te verbreden en voor een weg rond Lunteren om de dorpskern te ontlasten.

Door de sterke groei van Ede en de ongewenste spreiding van allerlei gemeentelijke diensten werd de roep om een nieuw, groot raadhuis steeds sterker.  De architect professor J.B. Bakema koos als plek voor de nieuwbouw de Paasberg. Lang niet iedere Edenaar was gelukkig met de plaats, de schets en vooral de kosten (uiteindelijk bijna 26 miljoen gulden) van het plan. Na veel wikken en wegen besloot de gemeenteraad in september 1972 tot uitvoering van het plan. In 1974 ging de eerste schop de grond in en twee en een half jaar later konden de eerste ambtenaren hun nieuwe werkplek inrichten. Op 25 augustus 1977 werd het nieuwe raadhuis officieel in gebruik gesteld door kroonprinses Beatrix.
 In 1970 schonk Sophie gravin Bentinck, het vervallen huis Kernhem aan de gemeente Ede. In datzelfde jaar kocht de gemeente het omliggende landgoed en het ‘Edese Bos’ (samen 565 hectare) van de gravin. Het huis Kernhem werd tussen 1975 en 1977 gerestaureerd. Na deze aankoop heeft de gemeente de functie van houtrichter in ere hersteld. De burgemeester van Ede is nu nog houtrichter en draagt bij ambtswisseling de bosbijl over aan zijn opvolger.
Kortom: de ontwikkeling van Ede ging tijdens de ambtsperiode van burgemeester Slot flink door . De bevolking was sinds de Tweede Wereldoorlog verdubbeld. Ede verwelkomde in die periode zijn 70.000ste inwoonster.

Burgemeester Slot als persoon

Burgemeester Slot stond bekend als een ervaren bestuurder met oog voor sociale noden. Hij had organisatorische en managementkwaliteiten en was streng voor zichzelf en  zijn ambtenaren, maar gaf hen wel groot vertrouwen. Hij wilde snelle afdoening van zaken, een goede structuur en spelregels. Hij was ongecompliceerd, openhartig, eerlijk en nuchter. Hij converseerde gemakkelijk Hij kon soms wel emotioneel worden en onverwachts exploderen, maar dat was snel weer over. Hij hield ook niet van lange vergaderingen en reageerde soms geïrriteerd, als de gemeenteraadsvergaderingen weer eens te lang uitliepen. Toch had hij diep respect voor zijn gemeenteraad. Hoewel hij een sterke voorstander was van de  verstedelijking van Ede, had hij ook veel oog voor de natuur. Hij bleef ook na zijn pensionering voorzitter van de Vereniging Behoud Veluwe en de Stichting Edese Schaapskudde.

 Afscheid burgemeester Slot

Op 27 juli 1978 nam burgemeester Slot afscheid van het ambt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  Hij vestigde zich vervolgens in Bennekom aan de Elterse hof 13. Op 16 maart 1980 werd de oud-burgemeester van Ede benoemd tot waarnemend burgemeester van Doesburg. Jan Slot overleed in Ede op 80-jarige leeftijd, op 6 juni 1994.

Bronnen

Opening woonzorgcentrum Beringhem in Bennekom (GA34647)
Opening woonzorgcentrum Beringhem in Bennekom (GA34647)

Archieven

Literatuur

  • Bloembergen-Lukkes, Janny. Paradoxale Modernisering: Ede 145-1995. Groot geworden, herkenbaar gebleven.  Hilversum, 2015

Fotocollectie

  • GA34647

Auteur

Piet Griffioen, 2016

Gerelateerde pagina's