Fischerhuis

Het Fischerhuis, ca. 1885 (GA16707)
Het Fischerhuis, ca. 1885 (GA16707)

Periode: 1790 tot heden
Plaatsaanduiding: Notaris Fischerstraat, Ede

Het Fischerhuis, gebouwd in neo-klassieke stijl,  behoort tot de weinige Rijksmonumenten die het centrum van Ede telt.
Het eigenlijke Fischerhuis (nr. 27, kadastraal Ede K15187) stamt vermoedelijk uit de periode 1825-1850, maar kunsthandel Simonis & Buunk vermeldt op zijn website als (vermoedelijk) bouwjaar 1790, alhoewel ook de datum 1764 wordt genoemd.

Het pand bevat één bouwlaag met kapverdieping. Het eigenlijke Fischerhuis (nr. 27) ligt ingeklemd tussen twee andere panden. Het pand nr. 25 is gebouwd in neoclassisicistische stijl in de jaren 1800-1825, terwijl het pand nr. 29 (De Linden) dateert van ongeveer 1818.

In het begin van de 19e eeuw liet W.F.J. Fischer jr. het huis nr. 27 naar links uitbreiden met een kantoorpand (nu nr. 25). Beide panden (nr. 25 en 27) kregen de naam Fischerhuis. In 1818 werd ter rechterzijde het pand 'De Linden' gebouwd (nr. 29), dat dienst deed als woning van een van de dochters Fischer.
Na drie generaties Fischer notarissen, kochten mr. Nicolaas van den Brandhof en zijn vrouw Maria Anna (een geboren Fischer) in 1946 het pand, dat tevens dienst ging doen als assurantiekantoor.

De panden nr. 27 en 29 werden in 1964 betrokken door het adviesbureau van mr. J.M.Th. van Son. Deze laatste kocht in 1970 het gehele Fischerhuis. In het pand nr. 25 heeft gedurende een zekere tijd mevrouw W.F. Ridder van Rappard-Scholtens gewoond.

Het Fischerhuis is van belang vanwege:

 • de neoklassieke bouwstijl
 • het belang van de drie panden in het Edese straatbeeld
 • de zeldzaamheid van oude woonhuizen in Ede

Bewoners, gebruikers

Het Fischerhuis werd oorspronkelijk gebouwd als woonhuis. Vervolgens werd het in gebruik genomen als kantoor en in 2004 na een periode van verval, verkocht aan de kunsthandel Simonis & Buunk. In 1818 kocht Carl Christian Fischer (geboren in Petersburg, Rusland), de vader van Jean Charles Fischer, het latere Fischerhuis van een onbekende Rus. Deze laatste kocht voor dat bedrag een visum voor Rusland.Vanaf 1822 tot 1946 hebben drie generaties notarissen Fischer hun praktijk uitgeoefend in het   Fischerhuis:

 • Jean Charles (1792-1874), geboren in Amsterdam, notaris te Lunteren (1818-1822) en Ede (1822-1868)
 • Willem Frederik Jacob sr. (1830-1920), geboren in Ede, notaris te Ede (1868-1911)          
 • Willem Frederik Jacob jr. (1871-1946), geboren in Ede, notaris te Ede (1911-1946)

Notaris Fischerstraat

Notaris Fischerstraat 27, 2006 (GA29012)
Notaris Fischerstraat 27, 2006 (GA29012)

Saillant detail is, dat het centrum van Ede zich destijds bevond ten noorden van de huidige Molenstraat. Het Fischerhuis bevond zich aan wat toen ook de Grotestraat heette. In deze belangrijke straat bevonden zich: het gemeentehuis, het politiebureau, de Markt, de Posthoorn met de muziektent, het Fischerhuis, de Linden en twee bakkerswinkels.

Het centrum van Ede heeft zich na aanleg van de Molenstraat verplaatst naar het gebied ten zuiden van deze straat. Vanwege de grote verdiensten van de familie Fischer voor de gemeente Ede werd het deel van de Grotestraat, gelegen tussen de Molenstraat en de Amsterdamseweg, op 20 december 1949 omgedoopt in de Notaris Fischerstraat.

In de loop der jaren is het Fischerhuis  sterk in verval geraakt. Reden waarom J.C.A. Fischer (wonende in East London, Zuid Afrika) na zijn bezoek aan zijn geboortehuis in 1985 een brief heeft verstuurd naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg betreffende de slechte toestand van het pand. Volgens het Gelders Dagblad van mei 1995 zal de restauratie in 1996 ter hand worden genomen. Eerst na aankoop van het pand door Simonis & Buunk is in 2006 daadwerkelijk overgegaan tot een grondige restauratie van het Fischerhuis. Op 3 mei 2007 om 12 uur is het monument Fischerhuis feestelijk geopend door de bekende politicus Alexander Pechtold (D66) in het bijzijn van pers en genodigden.

Bronnen (aanwezig in het Gemeentearchief Ede)

Notaris Fischerstraat 29, 2006
Notaris Fischerstraat 29, 2006

Literatuur

 • Pasman, B.  Ede in Uitvoering: 2004 tot 2010. - Ede, 2004
 • De Zandloper 1979 nr. 1

Documentatie

Fotocollectie

 • GA16707 Het Fischerhuis, ca. 1885
 • GA29012 Notaris Fischerstraat 27, 2006
 • GA29016 Notaris Fischerstraat 29, 2006

Auteur

Jan Verbeek, 2008

Gerelateerde pagina's Kennisbank