Sterrenberg, villa

Sterrenberg in gebruik als kostschool (ca. 1885) (GA13497)
Sterrenberg in gebruik als kostschool (ca. 1885) (GA13497)

Periode: 1850 tot heden

Plaatsaanduiding: Bergstraat 2, Ede

Omstreeks 1850 kocht grondbezitter Jacob Rooseboom een stuk bouwland even buiten het centrum van Ede. De wat hoger gelegen plek bood een fraai uitzicht over het dorp. Wanneer Rooseboom er de villa op liet zetten is uit het kadaster niet precies op te maken. Dit moet rond 1860 zijn gebeurd, door aannemer Kuit uit Ede.

Eerste bewoner was waarschijnlijk de emeritus-predikant Ds. H. Astro. Hij woonde er tot 1865, waarna tot 1868 de villa werd bewoond door J. Serlé. Van 1868 tot 1880 zijn de bewoners onbekend; waarna van 1880 tot 1883 H.C. Kuijt de villa bewoonde.

Kostschool

In 1886 werd er in de villa een pensionaat gevestigd voor jonge dames uit betere kringen. Deze kostschool stond onder leiding van de dames Jeanette Kropff en de Zwitserse Amelia Elisa Piquet. Zij lieten het gebouw vergroten met een vleugel aan de westzijde. Het pensionaat bleef tot 1893 gevestigd in de Sterrenberg. Een gevelsteen aan de westkant van het gebouw herinnert daar nog aan. Na hun vertrek werd het gebouw eigendom van de ’Vereniging voor Christelijk Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders’ te Ede.

Burgemeesterswoning

Al een jaar later, in 1894, ging het gebouw in eigendom over aan de Vereniging ‘Johannes Stichting’. Deze vereniging vestigde er een zo genaamd ‘Toevluchtsoord’ in tot 1899. Na nog meerdere malen van eigenaar te zijn gewisseld, werd de Sterrenberg in 1910 aangekocht door Mr. A. baron Van Heeckeren van Kell. Hij vestigde zich met zijn gezin in de villa voor de periode dat hij burgemeester was van de gemeente Ede. In januari 1917 keerde hij terug naar zijn vroegere woonplaats Angerlo. De laatste particuliere bewoner was Luitenant-Generaal der Artillerie W.J.D. Havelaar, die van april 1917 tot oktober 1941 de Sterrenberg bewoonde.

Gemeentehuis

Villa "Sterrenberg" omstreeks 1923 (GA13470)
Villa "Sterrenberg" omstreeks 1923 (GA13470)

Hierna werd de villa gekocht door de erven M. Jansen (kolenhandelaars) die het pand in hetzelfde jaar (1941) overdeden aan de gemeente door ruiling met woningen in Park Paasberg. De gemeente wilde in de villa de gemeentesecretarie vestigen. Nadat op 19 februari 1942 het gemeentehuis aan de Grootestraat was afgebrand, werd de Sterrenberg ingericht als raadhuis en in augustus van dat jaar betrokken door de ambtenaren. Er was geen geld voor vloerbedekking; men had eenvoudigweg papier op de vloeren gelegd. Het gebouw werd in 1949 uitgebreid met onder andere een archiefbewaarplaats. In 1959 was er een nieuwe uitbreiding, onder meer met enkele wethouder kamers. Tot de opening van het nieuwe (huidige) raadhuis op 25 augustus 1977 bleef de Sterrenberg in gebruik als gemeentehuis. Er bleven in de villa gemeentelijke diensten (onder andere de Dienst Gemeentewerken) gehuisvest.

Kredietbank

In 1988 kreeg de karakteristieke villa een beschermde status als Gemeentelijk Monument. In 2003 werd in de Sterrenberg de Gemeentelijke Kredietbank gevestigd. De bank kreeg de beschikking over het voorste gedeelte van de begane grond. Nadat in oktober 2005 de kredietverlenende taak werd overgedragen aan de Stadsbank Arnhem, bleef een kleinere groep ambtenaren in de Sterrenberg gehuisvest voor de schuldregelende taak; het Bureau Schuldhulp.

In 2008 besloot de gemeente villa Sterrenberg te verhuren aan Rierink Tandartsen.

Bronnen

Literatuur

Romein, M., Bankgeheimen, - Ede, 2005

Monumentenlijst

Gemeentelijkmonument, nr.  GM061

Documentatie

Fotocollectie           

  • GA13497    Sterrenberg in gebruik als kostschool (ca. 1885)
  • GA13470    Rond 1923 bewoond door Lt. Generaal W.J.D. Havelaar

Auteur

Henk M. Klaassen, 2012

Logo van de Creative Commons Organisatie
To the extent possible under law, the author has waived all copyright and related or neighboring rights to the text of his Kennisbank-articles. Bezoek de website van creativecommons.org

Gerelateerde pagina's