Woonstede

Woonstede

Periode: 1992 tot heden
Plaatsaanduiding: Gemeente Ede

Op 1 januari 2014 had ‘Woonstede’ 10.336 verhuureenheden en werkten er 160 mensen. Woonstede beheert woningen in de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg. Tot de oprichting van Woonstede in 1992 kende de gemeente Ede een rijke geschiedenis van woningcorporaties.

In Ede werden vier woningbouwverenigingen opgericht, te weten: Patrimoniums Bouwvereniging (1916), Woningbouwvereniging Ede (1919), Woningbouwvereniging Vooruit (1919) en Woningbouwvereniging Onze Woning (1955). Plus in Gelders Veenendaal de woningbouwvereniging De Eenvoud (1921) en in Bennekom Plicht Getrouw (1919). De woningen van De Eenvoud werden in 1960 overgedragen aan de (Utrechtse) gemeente Veenendaal. In 1984 nam de vereniging Ede, vereniging Vooruit over. In 1986 fuseerden Patrimoniums Bouwvereniging en Onze Woning tot de algemeen christelijke woningbouwvereniging De Eendracht.

CWS

Op 29 april 1948 had de gemeenteraad besloten tot oprichting van de Centrale Woningstichting Ede (CWS). Deze stichting ondersteunde de woningbouwcorporaties bij de opbouw van de volkshuisvesting na de Tweede Wereldoorlog. De CWS bezat zelf geen woningen, maar voerde het beheer, zowel technisch als administratief uit. De stichting startte met vier medewerkers en een woningbestand van ongeveer 400 woningen.

Fusies

In het midden van de jaren tachtig ontstond meer behoefte aan gelijkwaardige verhoudingen bij de deelnemers aan de CWS. De gemeenteraad speelde op dat moment nog steeds een centrale rol. Nadat in 1989 de Centrale Woningstichting Ede was geprivatiseerd, werd op 1 januari 1992 het woningbezit van Ede en De Eendracht en het grootste deel van de sociale huurwoningen van de gemeente overgedragen aan de CWS. De verenigingen Ede en De Eendracht werden op dezelfde datum opgeheven.

Woonstede

Per 1 maart 1992 wijzigde de CWS haar naam in ‘Woonstede’. De nieuwe corporatie kreeg op dat moment circa 3300 woningen in haar bezit. De eerste directeur (toen nog administrateur genoemd) was J.T. Bagchus, opgevolgd in 1995 door H.C. Kranendonk. Vervolgens stond Jan Keijzer tot 2008 aan het roer. Woonstede kent nu een tweelagig bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit zes personen. De directie wordt gevoerd door twee personen, te weten: Wim Sterkenburg (sinds 2002) en Marian Teer (sinds 2008).

Veranderingen

Woonstede werd vanaf zijn ontstaan geconfronteerd met wijzigende omstandigheden en regelgeving, andere woonwensen, beperking van de huursubsidie, enz. Naast nieuwbouw (Ede groeide nog fors) vroeg renovatie om steeds meer aandacht. Woonstede ontwikkelde zich al snel tot een onderneming die inspeelde op individuele woonwensen, zoals de bouw van eco-woningen in de Rietkampen (1995), een centraal-wonen-complex in de Rietkampen (1997) en gebouwen voor zorginstellingen. Woonstede ging ook huizen verkopen, waarvan de opbrengst werd aangewend voor de bouw van huurwoningen voor huurders met de laagste inkomens.

Plannen

Woonstede was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Kernhem, waar circa 3500 woningen gebouwd worden, waarvan 10% door Woonstede. Ook bij nieuwe plannen voor woningbouw op het ENKA-terrein en bij de voormalige kazernes aan de oostzijde van Ede is Woonstede betrokken.

Bronnen

Logo van de Creative Commons Organisatie
To the extent possible under law, the author has waived all copyright and related or neighboring rights to the text of his Kennisbank-articles. Bezoek de website van creativecommons.org