Bewaarschool, Protestantse

Groepsfoto van de Bewaarschool, circa 1896. Rechts juffrouw Bremer (GA13231)
Groepsfoto van de Bewaarschool, circa 1896. Rechts juffrouw Bremer (GA13231)

Periode: 1864-1930
Plaatsaanduiding: Ede

In 1864 namen zeven dames uit ‘de betere kringen’ het initiatief tot het stichten van een protestants-christelijke bewaarschool voor kinderen beneden zeven jaar. Er werd een vereniging opgericht met als doel de kinderen “tegen een gering schoolgeld naar ligchaam en geest” te ontwikkelen.

Financiële perikelen

Met veel hulp werd het geld voor een schoolgebouw aan de Bettekamp bijeengeschraapt. De financiële problemen waren groot, want het schoolgeld bedroeg slechts 5, 7 ½ of 10 cent per kind, al naar gelang het inkomen van de ouders. Geldelijke steun kreeg men van verenigingen en via donaties en contributies. Met name de uitgaven voor brandstof en onderhoud van het gebouw waren hoog. Desondanks wees de brandstoffencommissie van de gemeente een verzoek om hulp af, omdat de Bewaarschool gezien werd “als eene philantropische inrichting”.

Behoefte aan een bewaarschool

Hoezeer de school in een behoefte voorzag, blijkt uit het aantal kinderen dat deze kleuterschool heeft bezocht. Dat varieerde elk jaar tussen de 50 en 80 per dag. Naast de hoofdleidster, juffrouw Bremer, werden op den duur twee assistentes aangesteld. Gedurende 66 jaar heeft de school haar waarde bewezen.

Sociale rol

Kort voor elk kerstfeest werd door de “Bestuurderessen der Protestantsche Bewaarschool te Ede” kleren en speelgoed ingezameld die onder de kinderen van behoeftige ouders werden uitgedeeld.

Juffrouw Bremer

Haar naam zal voor altijd aan de school verbonden blijven. Bij haar 40-jarig jubileum in 1925 kreeg zij van de gemeente een levenslange toelage van f 100.- als aanvulling op haar ouderdomsrente.

Sluiting

Wegens gebrek aan geld en leerlingen moest de school in 1930 sluiten. Het was het “weinig roemrijke einde van eene zo nuttige instelling in ons dorp”.

Bronnen

Literatuur

  • Vereniging Oud Ede,  Geschiedenis van Ede, deel 1. - Wageningen, 1933

Tijdschriften

  • De Zandloper, 1993/4

Fotocollectie

  • GA13231

Auteur

C.E.H.J. Verhoef