Muziekschool

Periode: 1950 tot heden
Plaatsaanduiding: Gemeente Ede

Op 1 oktober 1968 opende de Gemeentelijke Muziekschool Ede haar poorten. Men ging van start met twintig klassen, verspreid over verschillende gebouwen in de gemeente. Als hoofdgebouw fungeerde een gerenoveerd pand aan de Grotestraat 65.

Met de overname van de dependance van de Wageningse Muziekschool in Bennekom ging men met 24 docenten voor 231 lesuren van start. Er waren toen 448 leerlingen Algemeen Muzikale Vorming en 316 leerlingen Instrumentaal Onderwijs.

Voorloper

Ede was eerder een muziekschool rijk; na veel plannen werd in 1950 aan de Grotestraat nummer 70 de eerste Edesche Muziekschool geopend. Het was de organist van de Evangelisch Lutherse Kerk, Kees Geijtenbeek, die de plannen realiseerde. Hij had verschillende leden van de Gelderse Orkest Vereniging bereid gevonden les te komen geven. Op 5 september 1950 opende burgemeester J.J.G. Boot de school. Wegens gebrek aan belangstelling bleek deze muziekschool na enige jaren niet langer levensvatbaar.

Brouwerstraat

Vioolles aan een groep kinderen, 1980 (GA24014)
Vioolles aan een groep kinderen, 1980 (GA24014)

De Gemeentelijke Muziekschool kreeg na vier jaar, in 1972, de beschikking over een meer passende ruimte. De voormalige Landbouwhuishoudschool aan de Brouwerstraat 26, die enkele jaren was gebruikt door de pedagogische academie Felua, kwam vrij. In 1977 werd het gebouw aangepast en uitgebreid en met veel muziek geopend op 17 november van dat jaar. Onder leiding van directeur C.B. Maasland groeide het aantal leerlingen van de Muziekschool gestaag. In 1978 (tien jaar na de opening) telde de school bijna 1800 leerlingen en 48 docenten. Naast Algemene Muzikale Vorming gaf de Edese muziekschool samenspel- en koorklassen, lessen op vrijwel alle instrumenten en een voorbereidende vakopleiding.

Dependances

Vanaf de oprichting is er naar gestreefd het onderwijs, met name het Algemeen Vormend Muziekonderwijs, zo toegankelijk mogelijk te maken door het gespreid over de gemeente aan te bieden. Met uitzondering van Wekerom werden in de dorpen dependances ingericht. Vooral in Bennekom, waar de Wageningse Muziekschool al langer actief was, bleek veel belangstelling. De dependance van de muziekschool in Bennekom betrok in 1978 de voormalige Julianaschool aan de Commandeursweg - hoek Veenderweg. Ook in verschillende wijken in Ede kregen schoollokalen een (gedeeltelijke) bestemming als dependance.

Problemen

De muziekschool kende een lange traditie van bestuurlijke en financiële problemen. Met veel moeite en (gemeentelijke) subsidies bleef de school nog net aan de positieve kant van de nullijn. Bijkomend probleem was dat vooral de belangstelling voor Algemeen Muzikale Vorming terugliep, waardoor
te kleine klassen ontstonden. De school gaf te veel één-op-één onderwijs en de docenten werkten nauwelijks samen.  

Cultura

Cultura aan de Molenstraat (GA34709)
Cultura aan de Molenstraat (GA34709)

In 1992 kwam de doorbraak: het gemeentebestuur presenteerde het ‘Cultura’ complex, waarin de muziekschool, de bibliotheek, creatief centrum KREK, de kunstuitleen en de stichting kunstzinnige vorming een plek zouden krijgen. Het zou nog vijf jaar duren tot het nieuwe gebouw gereed was. De muziekschool werd langzamerhand geïntegreerd en omgevormd tot ‘Muziek- en Danscentrum’, binnen het kunstencentrum Cultura.

Bronnen (aanwezig in het Gemeentearchief Ede)

Literatuur

  • Dijkhuizen, J. van,  Kunstgreep. - Ede, 2004
  • Stichting Muziekschool,  Jaarverslag 1991/1992. Ede, 1993

Archieven

  • Gemeentebestuur Ede, archiefnr. 011

Documentatie

  • Documentatieverzameling Gemeentearchief Ede, archiefnummer 1001, map 10.34

Fotocollectie

  • GA24014 Vioolles in 1980
  • GA34709 ‘Cultura’ aan de Molenstraat, 2002

Auteur

Henk M. Klaassen, 2011

Logo van de Creative Commons Organisatie
To the extent possible under law, the author has waived all copyright and related or neighboring rights to the text of his Kennisbank-articles. Bezoek de website van creativecommons.org

Gerelateerde pagina