Café De Korenbloem

De Bospoort met rechts café De Korenbloem (GA12650)
De Bospoort met rechts café De Korenbloem (GA12650)

Periode: begin 1800 tot 1943
Plaatsaanduiding: Bospoort 9-11, Ede

Aan het begin van de Bospoort (vroeger Otterloseweg en daarvoor Boschlaan) staat in het midden van de 19e eeuw het bekende café De Korenbloem. Veel boeren uit Otterlo en Wekerom, die naar het dorp Ede komen, laten hier hun kar staan, om vervolgens naar de markt te gaan of andere zaken af te handelen.

Voordat ze teruggaan kunnen ze nog even een borreltje drinken in de gezellige herberg, als laatste pleisterplaats voor men het dorp verlaat. Wanneer De Korenbloem haar poorten opent, en wie de kroegbaas is, valt niet te achterhalen. De oudste vermelding van het adres Boschlaan is van 1860. Rond 1880 koopt Cornelis Teunissen het pand en zal hij het café (toen nog als herberg betiteld) tot circa 1930 exploiteren.

Ruimte genoeg

Het pand is behoorlijk groot; twee hoge verdiepingen met daarboven een grote zolder met dakramen van waaruit men het hele dorp kan overzien. Naast de ruime gelagkamer wordt nog een sigarenwinkel verhuurd aan Gerrit Plomp. Verder zijn er nog de nodige schuren, want Teunissen is tevens varkenshandelaar. De schuren worden regelmatig verhuurd als opslagplaats voor de boerenbonden van Wekerom en De Valk. Er wordt dan tijdelijk graan opgeslagen, dat per schip wordt aangevoerd in de Wageningse haven. Op zondag wordt het erf en de grond tegenover het café gebruikt als ‘parkeerterrein’ door kerkgangers.

Kinderrijk

Cornelis Teunissen wordt geboren in Oosterbeek in 1859. Na zijn huwelijk met Gerina Johanna Bous koopt hij De Korenbloem in Ede. Daar wordt hij ingeschreven in de burgerlijke stand als winkelier en tapper. Gerina overlijdt vrij jong, waarna Cornelis opnieuw trouwt, nu met Cornelia Versteeg. Het wordt een groot gezin: drie kinderen uit het eerste en acht kinderen uit het tweede huwelijk. Maar zoals gezegd: ruimte genoeg. Hoewel er dus ruimte voldoende is, kan men in De Korenbloem niet overnachten; dat vindt Teunissen teveel rompslomp.

Militairen

In tegenstelling tot andere cafés ziet men in De Korenbloem weinig dienstplichtige soldaten. Het ligt kennelijk een beetje uit de loop, hoewel het café tijdens afzwaaiavonden wel druk kan worden bezocht. De kroeg met erf en omgeving stroomt op sommige ochtenden wel vol als de veldartillerie zich daar verzamelt voor vertrek naar het oefenterrein Oldebroek. Er wordt dan nogal eens een  pilsje genomen voor de lange rit begint. 

Andere activiteiten

In of bij De Korenbloem vinden soms ook andere activiteiten plaats. Dan wordt bijvoorbeeld in een schuur een varken geslacht dat pondsgewijs wordt verkocht. Of er komt een Spakenburger visser een voorraad vis aan de man brengen. Ook doet ‘Frans de stoelenmatter’ regelmatig het café aan. Evenals de landelijk bekende kruidendokter Stegeman, beter bekend als ‘het Staphorster boertje’. In de periode van 1920 tot 1924 oefent De Harmonie zo nu en dan bij de Korenbloem, omdat de muziekvereniging (nog) niet beschikt over een eigen oefenruimte.

Laatste jaren

Aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw gaat de gezondheid van de kastelein achteruit. Hij neemt de sigarenzaak van Gerrit Plomp over en verhuurt het café met vergunning aan de heer Drost, later aan Hazeleger en daarna aan Van Swegen. Cornelis Teunissen overlijdt op 18 mei 1937. Café De Korenbloem brandt op 15 maart 1943 geheel uit. Het pand is inmiddels overgenomen door G. van Guilik, slager aan de Parkweg; huurster is de weduwe J. de Wit.

Na de brand wordt in 1945 het pand herbouwd en vestigt bouwmaterialenhandel Louwerse zich er in.

Bronnen

Literatuur

  • Lagerwij, V., Moj je kieke,  - Zaltbommel, 1993
  • Romein, M., Ede bij gaslicht, - Ede, 2004
  • Nijhoff, R.H. ,Kijk op de Boschpoort, - Ede, 1997     

Documentatie

  • Documentatiecollectie Gemeentearchief Ede map 11.10
  • Documentatieverzameling Kesteloo nr.  70  
  • Documentatieverzameling Hartgers nr. 2/160 + 14/1499                                

Fotocollectie            

  • GA12650    Café De Korenbloem in 1900

Auteur

Henk M. Klaassen, 2016

Gerelateerde pagina’s Kennisbank