Open (Cultuur) Data

Het Gemeentearchief Ede stelt Open Data beschikbaar die vrij en zonder kosten kunnen worden (her)gebruikt. Door data open te stellen bevordert het Gemeentearchief de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de archieven en collecties. Open Data van de Gemeente Ede valt onder Creative Commons Nederland De beschikbare datasets vindt u hieronder.

Deze dataset bevat alle adressen (historische en actuele) van de gemeente Ede die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) tot en met 2015 zijn opgenomen met gegevens over ca. 58.880 adressen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie:

 • Archiefvormer
 • Bron
 • Identificatie verblijfsobject
 • Gebruiksfunctie verblijfsobject
 • Gebruiksoppervlakte verblijfsobject
 • Status verblijfsobject
 • Coördinaten verblijfsobject
 • Adrestype
 • Soort adres
 • Woonplaats
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Toevoeging huisnummer
 • Postcode

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede “Adresinformatie Ede”

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, “Adresinformatie Ede”

Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1907 en bevat informatie over bijna 85.700 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel, geboortedatum, inventarisnummer en archiefnummer.

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”.
Inventarisnummers:

 • 1996 "Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend";
 • 1997 "Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven"

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

De informatie over bouwaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1903 tot en met 1948 is beschikbaar als Open Data. Het zijn gegevens over 12.437 bouwaanvragen met bijbehorende informatie zoals straatnamen, huisnummers, kadastrale gegevens etc.

Bron

 • Gemeentearchief Ede, Archief 001 "Oud archief Ede 1647-1948", inventarisnummer: 2123 t/m 2174 “Stukken betreffende het aanvragen van bouwvergunningen, 1903-1947”.
 • Gemeentearchief Ede, Archief 011 "Gemeentebestuur Ede 1948-1986", inventarisnummer: STA/20471 "Registers op aanvragen van bouwvergunningen. 1948 - 560/1956".

Auteurs

Gemeentearchief Ede, Theo Boessenkool

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Bronvermelding stellen wij altijd op prijs. Een correcte bron- en licentievermelding bevat de volgende elementen: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

De informatie over bouwvergunningen van de Gemeente Ede over de periode 1990 tot en met 2014 met gegevens over ca. 34.000 aanvragen is beschikbaar als Open Data. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie:

 • Archiefvormer
 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Bron
 • Plaats
 • Vergunningnummer
 • Aanvraagjaar
 • Datum besluit
 • Soort besluit
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Toevoeging
 • Postcode
 • Opmerkingen aanvraag
 • Dossiersoort
 • Soort vastgoed
 • Werkzaamheden
 • Kadastrale Sectieletter
 • Kadastrale Perceelnummer

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede

 • Archief 240 “Gemeentebestuur Ede 1986-1995”
 • Archief 246 “Gemeentebestuur Ede 1996-2005”

Auteur

Gemeente Ede - afdeling Archief

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, archiefnummer 240, 246.

Deze dataset bestaat uit gegevens van de burgerlijke stand van mensen geboren, overleden of getrouwd in de gemeente Ede vanaf 1811 tot en met 1956 en bevat informatie over bijna 90.000 inwoners van de gemeente Ede. De akten van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijk en overlijden) zijn na respectievelijk 110 jaar, 80 jaar en 50 jaar openbaar. Een groot deel van deze aktes is ook digitaal beschikbaar en te doorzoeken via Archieval.

Deze set heeft 78.273 records in drie bestanden.

 1. Geboorteakten over de jaren 1811 - 1905
 2. Overlijdensakten over de jaren 1811-1956
 3. Huwelijksakten over de jaren 1811-1930

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata en afbeeldingen en valt onder CC0 licentie. Graag als bron één of meerdere van onderstaande elementen vermelden:

 • Gemeentearchief Ede, archief 001 Oud archief Ede 1647-1948
 • Gemeentearchief Ede, archief 011 Gemeentebestuur 1948-1986
 • Archief 13 Huwelijkse Bijlagen, 1811-1942

Cultuurhistorie geeft inhoud aan onze sociale identiteit en karakteriseert een gebied of plek. Denk bijvoorbeeld aan een historisch kerkgebouw, een open akkergebied (eng) of een eeuwenoude bomenlaan. Deze dataset bestaat uit gegevens van op gebied van archieven, archeologie, monumenten, landschap en stedenbouw bij de gemeente Ede.

Voor meer informatie over de gegevens ga naarhet rapport Sporen van Ontwikkeling

Link naar de archeologische kaart

Bron

Gemeente Ede

Auteur

Gemeente Ede

Dataset

Formaat: tekst / Xml

Link: https://geo.ede.nl/geoserver/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

Licentie

Deze geodata valt onder CC0 licentie.

Graag met bronvermelding: Gemeente Ede

Deze dataset bevat informatie over hinderwetvergunningen van de Gemeente Ede over de periode 1891 tot en met 1993 met gegevens over 6.130 aanvragen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie:

 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Archiefvormer
 • Inventarisnummer
 • Vergunningnummer
 • Jaar aanvraag
 • Plaats
 • Wijknummer
 • Straatnaam Object (bij aanvraag)
 • Huisnummer (bij aanvraag)
 • Kadastrale Sectie
 • Kadastrale Perceelnummers
 • Vergunning Type
 • Soort Vastgoed
 • Opmerkingen
 • Werkzaamheden

Bron

 • Archief 1 “Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, 1650 - 1948”
 • Archief 11 “Gemeentebestuur Ede, 1948-1986”
 • Archief 240 “Gemeentebestuur Ede, 1986 -1995”

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Datasets

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede “Hinderwetvergunningen 1891-19

In de kadastrale archieven vindt u een schat aan waardevolle informatie voor historisch onderzoek. Met behulp van deze gegevens kunt u uw woonomgeving reconstrueren. Dit register bevat informatie over alle geregistreerde percelen van de Gemeente Ede (inclusief Gelders Veenendaal) over de periode 1832 tot en met 1967. U vindt er onder andere informatie over:

 • Identificatienummer
 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Archiefvormer
 • Bron
 • Instelling
 • Plaats
 • Kadastrale Legger Nummer / Leggerartikel
 • Volgnummer (van Artikelnummer)
 • Kadastrale Sectie
 • Kadastrale Perceelnummers
 • Soort van eigendom
 • Oppervlakte (m2)
 • Omschrijving veranderingen
 • Extra informatie kadastrale gegevens

Bron

Auteur

Archief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, “Historisch kadaster gemeente Ede, 1832-1968”

Deze dataset bestaat uit gegevens van de diverse alfabetische lijsten voor de landmilitie en de inschrijvingsregisters van bijna 16.000 personen.De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: archiefnummer, titel van archief, archiefvormer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum.

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 "Oud archief Ede 1647-1948"
Inventarisnummers 

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

Om zicht te krijgen in de samenstelling van de bevolking werden volkstellingen gehouden. In de 19e eeuw vond deze elke tien jaar plaats. De volkstelling van 19 november 1849 was de derde in zijn soort. Deze dataset bestaat uit gegevens van de volkstelling in 1849 en bevat informatie over bijna 7308 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: naam van het dorp, huisnummer, achternaam, voornaam, tussenvoegsel, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid.

Meer informatie over volkstellingen van andere jaren en andere gemeenten is te vinden op: volkstellingen.nl

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 “Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)”
Inventarisnummers 2077-2078: Hoofdelijke invulregisters, opgemaakt ten behoeve van de volkstelling naar de toestand op 1 januari 1850, 1850.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede), samengesteld door Gerrit Breman

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

Dit register bevat informatie over alle geregistreerde beschadigde panden van de Gemeente Ede over de periode 1940 tot en met 1947 met gegevens over 3784 dossiers betreffende beschadigde panden. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat informatie zoals:

 • Archiefnummer en titel van archief
 • Archiefvormer
 • Inventarisnummer
 • Registratienummer
 • Aanduiding kaart
 • Plaats
 • Straatnaam object (bij aanvraag)
 • Huisnummer (bij aanvraag)
 • Extra informatie over het pand
 • Kadastrale sectie en perceelnummers
 • Schadedatums
 • Gemelde schade kosten

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 029 “Gemeentewerken Ede, 1912-1956”. Inventarisnummer 283.  Register waarin alle geregistreerde beschadigde panden in de periode 1940-1945 zijn opgenomen.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, archief 29 “Gemeentewerken Gemeente Ede, 1912-1956”