Open (Cultuur) Data

Het Gemeentearchief Ede stelt Open Data beschikbaar die vrij en zonder kosten kunnen worden (her)gebruikt. Door data open te stellen bevordert het Gemeentearchief de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de archieven en collecties. Open Data van de Gemeente Ede valt onder Creative Commons Nederland De beschikbare datasets vindt u hieronder.

Deze dataset bevat alle adressen (historische en actuele) van de gemeente Ede die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) tot en met 2015 zijn opgenomen met gegevens over ca. 58.880 adressen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie:

 • Archiefvormer
 • Bron
 • Identificatie verblijfsobject
 • Gebruiksfunctie verblijfsobject
 • Gebruiksoppervlakte verblijfsobject
 • Status verblijfsobject
 • Coördinaten verblijfsobject
 • Adrestype
 • Soort adres
 • Woonplaats
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Toevoeging huisnummer
 • Postcode

Bron

Gemeente Ede, applicatie Geografisch Informatiesysteem (GIS)

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, “Adresinformatie Ede”

Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1907 en bevat informatie over bijna 85.700 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel, geboortedatum, inventarisnummer en archiefnummer.

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”.
Inventarisnummers:

 • 1996 "Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend";
 • 1997 "Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven"

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

De informatie over bouwaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1903 tot en met 2019 is beschikbaar als Open Data. Het zijn gegevens over bijna 60.000 bouwaanvragen met bijbehorende informatie zoals straatnamen, huisnummers, kadastrale gegevens, vergunningsnummers, werkzaamheden etc. De dataset bestaat uit metadata zonder afbeeldingen.

Bron

 • Archief 001 Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963), inventarisnummer: 2123 t/m 2174 “Stukken betreffende het aanvragen van bouwvergunningen, 1903-1947”.
 • Archief 011 Gemeentebestuur Ede 1948-1986, inventarisnummer: STA/20471 "Registers op aanvragen van bouwvergunningen. 1948 - 560/1956".
 • Archief 240 Gemeentebestuur Ede ca. 1986-1995
 • Gegevens van de afdeling Archief (Gemeentebestuur Ede 1996-2005)
 • Gegevens van Omgevingsdienst de Vallei 2010-2019

Auteurs

Afdeling Archief, gemeente Ede
Gemeentearchief Ede, Theo Boessenkool (gegevens over de vergunningen van 1903 tot en met 1948)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede

Deze dataset bestaat uit gegevens van de burgerlijke stand van mensen geboren, overleden of getrouwd in de gemeente Ede vanaf 1811 tot en met 1956 en bevat informatie over bijna 90.000 inwoners van de gemeente Ede. De akten van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijk en overlijden) zijn na respectievelijk 110 jaar, 80 jaar en 50 jaar openbaar. Een groot deel van deze aktes is ook digitaal beschikbaar en te doorzoeken via Archieval.

Deze set heeft 78.273 records in drie bestanden.

 1. Geboorteakten over de jaren 1811 - 1905
 2. Overlijdensakten over de jaren 1811-1956
 3. Huwelijksakten over de jaren 1811-1930

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata en afbeeldingen en valt onder CC0 licentie. Graag als bron één of meerdere van onderstaande elementen vermelden:

 • Gemeentearchief Ede, archief 001 Oud archief Ede 1647-1948
 • Gemeentearchief Ede, archief 011 Gemeentebestuur 1948-1986
 • Archief 13 Huwelijkse Bijlagen, 1811-1942

Cultuurhistorie geeft inhoud aan onze sociale identiteit en karakteriseert een gebied of plek. Denk bijvoorbeeld aan een historisch kerkgebouw, een open akkergebied (eng) of een eeuwenoude bomenlaan. Deze dataset bestaat uit gegevens van op gebied van archieven, archeologie, monumenten, landschap en stedenbouw bij de gemeente Ede.

Voor meer informatie over de gegevens ga naarhet rapport Sporen van Ontwikkeling

Link naar de archeologische kaart

Bron

Gemeente Ede

Auteur

Gemeente Ede

Dataset

Formaat: tekst / Xml

Link: https://geo.ede.nl/geoserver/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

Licentie

Deze geodata valt onder CC0 licentie.

Graag met bronvermelding: Gemeente Ede

Deze dataset bevat informatie over hinderwetvergunningen van de Gemeente Ede over de periode 1891 tot en met 1993 met gegevens over 6.130 aanvragen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie:

 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Archiefvormer
 • Inventarisnummer
 • Vergunningnummer
 • Jaar aanvraag
 • Plaats
 • Wijknummer
 • Straatnaam Object (bij aanvraag)
 • Huisnummer (bij aanvraag)
 • Kadastrale Sectie
 • Kadastrale Perceelnummers
 • Vergunning Type
 • Soort Vastgoed
 • Opmerkingen
 • Werkzaamheden

Bron

 • Archief 1 “Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, 1650 - 1948”
 • Archief 11 “Gemeentebestuur Ede, 1948-1986”
 • Archief 240 “Gemeentebestuur Ede, 1986 -1995”

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Datasets

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede “Hinderwetvergunningen 1891-19

In de kadastrale archieven vindt u een schat aan waardevolle informatie voor historisch onderzoek. Met behulp van deze gegevens kunt u uw woonomgeving reconstrueren. Dit register bevat informatie over alle geregistreerde percelen van de Gemeente Ede (inclusief Gelders Veenendaal) over de periode 1832 tot en met 1967. U vindt er onder andere informatie over:

 • Identificatienummer
 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Archiefvormer
 • Bron
 • Instelling
 • Plaats
 • Kadastrale Legger Nummer / Leggerartikel
 • Volgnummer (van Artikelnummer)
 • Kadastrale Sectie
 • Kadastrale Perceelnummers
 • Soort van eigendom
 • Oppervlakte (m2)
 • Omschrijving veranderingen
 • Extra informatie kadastrale gegevens

Bron

Auteur

Archief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, “Historisch kadaster gemeente Ede, 1832-1968”

Deze dataset bestaat uit gegevens van de diverse alfabetische lijsten voor de landmilitie en de inschrijvingsregisters van bijna 16.000 personen.De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: archiefnummer, titel van archief, archiefvormer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum.

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 "Oud archief Ede 1647-1948"
Inventarisnummers 

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

Het platteland van Veluwe was vóór 1811 verdeeld in twee rechtsgebieden, t.w. het drostambt van Veluwe en het richterambt van Veluwezoom. Het protocolleren is in de Veluwe ingevoerd in 1675. Het Oud Rechterlijk Archief Veluwe en Veluwezoom heeft betrekking op een groot gebied in Gelderland. De gerechten deden uitspraken in burgerlijke, vrijwillige en voogdijzaken, zoals testamenten en de overdracht van onroerende goederen; zij machtigden, ieder in hun ambt, verschillende akten, als erf- en sterfhuisverborgingen, momberschapsverborgingen, volmachten, substitutiën, testamenten, tuchtmakingen, codicillen, revocatiën e.d. Het ORA Veluwe en Veluwezoom is te vinden via de website van het Gelders Archief. Een groot deel van het archief ORA Veluwe en Veluwezoom is gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Meer informatie over het Oud Rechtelijk Archief (ORA) van andere jaren en andere gemeenten is te vinden op de website van het Gelders Archief: ORA Veluwe en Veluwezoom

Het landdrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten o.a. Ede. Deze open data set is nog niet volledig en omvat de gegevens over de volgende bestuurlijke gebieden (scholtambten) van Ede en periodes:

Bron

Archief: Gelders Archief Archieftoegang 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom

Dataset

OpenData_ ORA gemeente Ede_1675-1811 (csv, 2 MB)

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede), werkgroep ORA onder begeleiding van Adri van Silfhout

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede

Sinds het begin van de 16e eeuw worden er regelmatig veetellingen uitgevoerd, om te kijken hoeveel gedomesticeerde dieren er in een bepaalde periode zijn. Deze dataset bestaat uit gegevens van de veetelling in 1825 en gaat over de dieren van 654 inwoners van de gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: naam van het dorp of buurtschap, huisnummer, namen van de eigenaars, soort en aantal dieren (rundvee, paarden en schapen).

Het overzicht “Beschrijving voor het Veefonds in het Schout Ambt Ede Kerspelen Ede, Bennekom Lunteren & Otterlo, voor den Dienst van 1825” werd in 1825 gemaakt door de toenmalige schout van Ede, Hermanus Theodorus Prins. De totale aantallen zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:

 • Rundvee boven 2 jaar: 2185
 • Rundvee beneden 2 jaar: 795
 • Paarden boven 3 jaar: 557
 • Paarden beneden 3 jaar: 36
 • Schapen: 5088

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)
Inventarisnummers 2292: Overzicht van veehouders in het schoutambt Ede, gerangschikt naar de dorpen, buurten en gehuchten, met vermelding van aantallen stuks vee, 15-01-1825 (Digitaal beschikbaar).

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede), samengesteld door Gerrit Breman

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede

Om zicht te krijgen in de samenstelling van de bevolking werden volkstellingen gehouden. In de 19e eeuw vond deze elke tien jaar plaats. De volkstelling van 19 november 1849 was de derde in zijn soort. Deze dataset bestaat uit gegevens van de volkstelling in 1849 en bevat informatie over bijna 7308 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: naam van het dorp, huisnummer, achternaam, voornaam, tussenvoegsel, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid.

Meer informatie over volkstellingen van andere jaren en andere gemeenten is te vinden op: volkstellingen.nl

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 001 “Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)”
Inventarisnummers 2077-2078: Hoofdelijke invulregisters, opgemaakt ten behoeve van de volkstelling naar de toestand op 1 januari 1850, 1850.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede), samengesteld door Gerrit Breman

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag met bronvermelding: Gemeentearchief Ede, archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”

Dit register bevat informatie over alle geregistreerde beschadigde panden van de Gemeente Ede over de periode 1940 tot en met 1947 met gegevens over 3784 dossiers betreffende beschadigde panden. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat informatie zoals:

 • Archiefnummer en titel van archief
 • Archiefvormer
 • Inventarisnummer
 • Registratienummer
 • Aanduiding kaart
 • Plaats
 • Straatnaam object (bij aanvraag)
 • Huisnummer (bij aanvraag)
 • Extra informatie over het pand
 • Kadastrale sectie en perceelnummers
 • Schadedatums
 • Gemelde schade kosten

Bron

Gemeentearchief Gemeente Ede. Archief 029 “Gemeentewerken Ede, 1912-1956”. Inventarisnummer 283.  Register waarin alle geregistreerde beschadigde panden in de periode 1940-1945 zijn opgenomen.

Auteur

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)

Dataset

Licentie

Deze dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en valt onder CC0 licentie. Graag als bron vermelden: Gemeentearchief Ede, archief 29 “Gemeentewerken Gemeente Ede, 1912-1956”