Inventarissen woningbouwverenigingen beschikbaar

Recent is het archief van woningcorporatie Woonstedeovergedragen aan Gemeentearchief Ede. Hierbij zijn ook de archieven van eerder woningbouwverenigingen overgedragen. Daarnaast zijn er ook aanvullingen gekomen op al aanwezige archieven. Al deze archieven en aanvullingen zijn nu geïnventariseerd en de inventarissen zijn te raadplegen via Archieval.

30 Patrimoniums bouwvereniging Ede (aanvulling)

32 Woningbouwvereniging Ede (aanvulling)

33 Woningbouwvereniging Vooruit Ede (aanvulling)

36 Woningbouwvereniging De Eenvoud (aanvulling)

37 Woningbouwvereniging Plicht Getrouw (aanvulling)

38 Centrale Woningstichting Ede (aanvulling)

262 Woningbouwverenigingen Onze Woning en De Eendracht (aanvulling)

240 Gemeentebestuur Ede (aanvulling): stukken m.b.t. Gemeentelijk Woningbedrijf en Wooninfocentrum

269 Federatie van Woningbouwverenigingen Ede (nieuw archief)

270 Woningcorporatie Woonstede (nieuw archief)

 

Kijk voor een compleet overzicht van geïnventariseerde archieven in het archievenoverzicht op Archieval.