Notariële Archieven

De notariële akten van de notarissen in Ede en Lunteren over de periode 1811-1935 zijn aanwezig in Ede. Hier zijn ook de notariële akten van de notarissen in Scherpenzeel 1811-1887 ondergebracht. Na 1887 was er – tot enkele jaren geleden – geen notaris meer in Scherpenzeel. In Barneveld zijn de notariële akten aanwezig van de notarissen in Barneveld en Voorthuizen over de periode 1811 – 1935.

In de studiezaal van Ede zijn de akten van Edese, Lunterse en Scherpenzeelse notarissen tot en met 1935 in te zien. In de studiezaal van Barneveld zijn de akten van Barneveldse en Voorthuizense notarissen tot en met 1935 in te zien. Voor testamenten geldt een uitzondering.

Welke akten vind ik op Archieval?

Voor notarissen met de standplaats Ede zijn de akten van de jaren 1811 tot en met 1921 toegankelijk op ons portaal Archieval. Ook zijn de niet-aanwezige aktes uit de repertoria* van de periode 1868-1916 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Lunteren zijn de akten van 1813-1843**, 1845-1854, 1857, 1863-1869, 1884-1895, 1906-1911 en 1916-1919 beschreven en de gescande aktes op internet geplaatst. Ook zijn de scans van het repertorium van notaris Van den Ham van 1842 tot 1862 en de niet-aanwezige aktes uit de repertoria van 1884 tot en met 1895 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Barneveld en Voorthuizen: zie de website van Gemeentearchief Barneveld.

De beschreven en gedigitaliseerde aktes zijn op Archieval vrij downloadbaar. Vrijwilligers zijn dagelijks bezig met het beschrijven van de notariële akten, dus het digitale aanbod breidt zich gestaag uit.

* Een repertorium is een register waarin de belangrijkste gegevens van gepasseerde aktes zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de datum, de soort akte en een samenvatting van de inhoud.

** De aktes van 1832 ontbreken

Testamenten

Testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen zijn na 100 jaar openbaar. In Ede zijn de testamenten van Edese en Lunterse notarissen tot en met 1915 aanwezig. Wilt u weten of een overledene een testament heeft gemaakt, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met het Centraal Testamentenregister. In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Op deze website leest u daar meer over: Centraal Testamentenregister (CTR).

Openbaarheid

Op de website van het Nationaal Archief leest u meer over openbaarheid van archieven.

Zoektips

U kunt tegelijkertijd de akten van Ede en van Barneveld doorzoeken. U kunt ook kiezen voor één van deze twee gemeenten. Wanneer u uitgebreid zoekt, kunt u zoeken op persoon, datum, locatie, standplaats van de notaris, soort akte. Zoeken met een sterretje aan het eind van een zoekwoord kan u helpen: wanneer u zoekt op Lunter* wordt alles gezocht dat met ‘Lunter’ begint, zoals Lunteren, Luntersch, Lunterse, Lunteraan.

Het digitale notariële archief kunt u raadplegen via ons portaal Archieval.

Ga naar Archieval

Wat is de inhoud van notariële aktes en Oud Rechterlijk Archief?

Bij de notaris worden veranderingen in eigendom en rechten vastgelegd. Of voorgenomen veranderingen, zoals in een testament. Zodoende komt er heel veel informatie over goederen en mensen in de akten terecht. Daardoor kunnen ze voor onderzoekers een belangrijke bron zijn. Genealogen (stamboomonderzoek) vinden er van alles over familiebetrekkingen, bezittingen van de familie, en plekken waar de familie woonde. Voor andere onderzoekers is er informatie over bijvoorbeeld het gebruik van grond en houtsoorten, het ontstaan van gebouwen, inboedels enz.

In het Oud Rechterlijk Archief Veluwe en Veluwezoom vindt u o.a. hypotheken, kopen en verkopen van onroerend goed, testamenten, garantiestellingen etc. van de Gemeente Ede bestaande uit

 • Bennekom
 • Doesburg
 • Ede-dorp
 • Gelders Veenendaal
 • Harskamp
 • Lunteren
 • Manen
 • Otterlo of Aanstoot
 • Overwoud en Nederwoud
 • Veldhuizen
 • Wekerom

Oud rechterlijk archief (ORA)

Het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom berust in het Gelders Archief te Arnhem. Edese vrijwilligers werken aan een toegang hierop door middel van korte beschrijvingen van de akten. Met de onderstaande links komt u bij deze toegang en de scans op de website van het Gelders Archief.

Toegang op Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom

De originele stukken berusten in het Gelders Archief te Arnhem met toegang 0203. Met deze link: ORA Veluwe en Veluwezoom komt u bij de scans.