Digitaal Joods Monument

Op dit digitale monument zijn 207 namen opgenomen van Joodse personen die tussen 1940 en 1945 door de Duitse bezetter zijn omgebracht. De namen van deze slachtoffers zijn door vrijwilligers en medewerkers van het Gemeentearchief Ede tijdens een tweetal onderzoeken, respectievelijk in 2011 en 2016-2019, verzameld. In de periode 2023-2024 zijn de namen nogmaals gecontroleerd. Als gevolg daarvan is één naam van een persoon die overlevende was verwijderd. Geprobeerd is de slachtoffers ‘een gezicht’ te geven door ook informatie te verzamelen over hun werk, familierelaties en andere informatie. Dit digitale monument is daardoor meer dan alleen een lijst van namen.

Het onderzoek naar Joodse oorlogsslachtoffers gaat nog steeds door. Op de landelijke site Joods Monument worden de levensverhalen van alle Joodse slachtoffers in Nederland verteld. Naar aanleiding van nieuwe informatie die bezoekers van de site kunnen achterlaten, wordt dit monument (na onderzoek) ook aangepast.

In 2011 heeft het onderzoek zich toegespitst op de burgerlijke stand van de gemeente Ede. Als gevolg hiervan zijn 23 slachtoffers op dit monument geplaatst, terwijl zij tijdens de Tweede Wereldoorlog niet (meer) in Ede woonden. Achter hun namen staat een (x) vermeld. De tweede onderzoeksgroep heeft zich alleen gefocust op die slachtoffers die in de gemeente Ede hun laatste momenten in vrijheid hebben doorgebracht.

Voor informatie over de jaarlijkse Holocaustherdenking in Ede kunt u kijken op de website van de Stichting Joods Monument Ede.

Voor vragen over dit digitale monument kunt u contact opnemen met het gemeentearchief via het contactformulier of telefoonnummer 14 0318.