Monument Militaire Slachtoffers

“Gevallen voor het vaderland 1940-1949. Ter herinnering aan de militairen uit de gemeente Ede die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in Nederlands-Indië.”

In 2013 is een monument opgericht voor de omgekomen Edese militairen. Dit monument vervangt het oude monument dat op 5 mei 1960 werd onthuld. Over dit oude monument het volgende: deze gedenkzuil was vervaardigd door de N.V. Schokbeton uit witte natuursteen met hierop een rechthoekige gedenkplaat bevestigd. Aan de onderkant bevond zich een zwarte plaquette.  De tekst op de gedenkplaat luidde: 'Tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Indonesië gevallen voor het vaderland bij zee- land en luchtmacht'. Hieronder waren 51 namen aangebracht.
De tekst op de plaquette luidde: 'Ter nagedachtenis aan alle militairen die hier en overzee het leven lieten. Vergeten leidt tot ballingschap. Gedenken is het geheim van verlossing'.

Vernieuwd monument

Het in 2013 geplaatste vernieuwde monument is op dezelfde plaats neergezet als het oude monument, namelijk op de Paasberg rechts naast het mausoleum. De reden voor deze vervanging was het verbeteren van gegevens van de genoemde personen, waarbij twee onterecht opgenomen personen niet meer op het monument worden genoemd en negen nieuwe namen zijn toegevoegd. Door nieuw onderzoek is gebleken dat diverse personen in 1960 abusievelijk niet waren vermeld. Hieronder ziet u links naar krijgsmachtonderdelen; per onderdeel worden de namen genoemd die vermeld zijn op het monument.

Koninklijke Landmacht

Koninklijk Nederlands Indisch Leger

Koninklijke Marine

Koopvaardij