Veelgestelde vragen

Het Gemeentearchief Ede bewaart de bouw-, sloop-, milieu- en omgevingsvergunningen van de Gemeente Ede vanaf 1903. In deze dossiers bevinden zich ook de aanvraag en de (bouw-)tekeningen. Op Archieval kunt u onder de rubriek Panden en Percelen zelf zoeken naar verleende vergunningen tot en met 2014.

U kunt de verleende bouw-, sloop-, milieu- en omgevingsvergunningen opvragen. Hierin bevinden zich, naast de vergunning ook de aanvraag en de tekening(en) van het pand.

Als de aanvraag nog in behandeling is (nog niet verleend is) kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0318.

In dossiers van bouw-, sloop-, milieu- of omgevingsvergunningen bevinden zich, naast de verleende vergunning, ook de aanvraag en de tekening(en). Wij stellen deze beschikbaar voor zover ze openbaar zijn.

 • Is het gebouw ná 2019 gebouwd? Deze informatie staat nog niet in Archieval. U kunt deze informatie opzoeken via de externe Kaartviewer
 • Is het gebouw vóór 1903 gebouwd? Onze bouwadministratie begint in 1903. Bouwtekeningen van vóór die tijd hebben wij niet.
 • Heeft het gebouw vroeger een ander huisnummer en/of straatnaam gehad? Niet alle straatnaamwijzigingen en/of huisnummerwijzigingen zijn in ons digitale systeem verwerkt. Onze studiezaalmedewerker kan u verder helpen met het onderzoek hiernaar.

 • Bouwvergunningenregister 1903-1948. De informatie in deze periode is gebaseerd op kleine boekjes. In de boekjes staat informatie per aangevraagde vergunning, gesorteerd op jaartal en volgnummer.
   
 • Bouwvergunningenregister 1949-1990. Dit zijn scans van kaarten waarop per adres de aangevraagde vergunningen zijn genoteerd. Een deel van de vergunningen die op deze kaarten staat, kunt u ook op vergunningsnummer terugvinden in Archieval.
   
 • Hinderwetvergunningenregister 1891-1947. De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet uit 1875 die regels stelde omtrent bedrijfsactiviteiten die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of het leefmilieu. De wet is in 1993 vervangen door de Wet milieubeheer.
   
 • Vergunningenregister 1991-2014. De informatie in deze periode is gebaseerd op een digitaal systeem waarin per adres bijbehorende (bouw-, sloop-, milieu- en omgevings)vergunningen zijn genoteerd. Dit systeem kunt u zelf in de studiezaal raadplegen om ook nieuwere vergunningen terug te vinden.
   
 • Wederopbouwregister 1944-1945. Na de Duitse inval in mei 1940 moesten veel gebouwen hersteld of opnieuw opgebouwd worden. Voor (een deel van) deze gebouwen in de Gemeente Ede is een dossier gemaakt met informatie over de schade en de kosten hiervan. Deze dossiers bevatten geen bouwtekeningen. Op deze pagina vindt u een pdf-bestand met de dossiernummers

In het archief van de Dienst Gemeentewerken bevinden zich dossiers uit het wederopbouwregister 1944-1945 beginnend met de letter W.

Na de Duitse inval in mei 1940 moesten veel gebouwen hersteld of opnieuw opgebouwd worden. Voor (een deel van) deze gebouwen in de Gemeente Ede is een dossier gemaakt met informatie over de schade en de kosten hiervan.

Deze dossiers bevatten geen bouwtekeningen, maar alleen vermelding van de schade en rekeningen van reparaties. De dossiers zijn niet gedigitaliseerd en kunnen alleen ingezien worden in de studiezaal.

Op deze pagina vindt u een pdf-bestand met de dossiernummers

Het adres uit het vergunningsdossier ziet u terug bij het veld “adres”. Door straatnaamwijzigingen en/of huisnummerwijzigingen kan het adres van een gebouw wijzigen. Wanneer deze wijziging is verwerkt in Archieval, ziet u dit latere adres terug bij het veld “adres (huidige)”.

Bouwtekeningen zijn van oorsprong auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar via internet gedeeld worden. Meer over auteursrecht leest u op deze website: https://www.auteursrecht.nl/

Deze data zijn niet overal ingevuld.

Dit is niet overal ingevuld.

Om de privacy van mogelijk nog levende personen te respecteren, kunt u niet zoeken op de (achter)namen die horen bij vergunningen die jonger zijn dan 92 jaar. Deze namen worden ook niet getoond op Archieval.

Dit staat op de scans van kaarten waarop per adres de aangevraagde vergunningen uit de periode 1948-1990 zijn genoteerd, de zg. vergunningkaarten. Wanneer een gebouw vóór 1948 gebouwd was én er zijn in de periode 1948-1990 vergunningen voor aangevraagd, werd “bestaande toestand” op de kaart geschreven. In sommige gevallen staat een vergunningnummer van vóór 1948 ook al op deze kaart geschreven. Wanneer dit niet het geval is én u kunt ook geen ouder vergunningnummer via Archieval terugvinden, kan kadastraal onderzoek helpen om oudere vergunningen terug te vinden. De studiezaalmedewerker kan u hierbij helpen.

Dit betekent dat er geen digitale dossiers of documenten via ons zoekportaal te raadplegen zijn. U kunt ze echter wel opvragen via het webformulier

Heeft u informatie uit het archief nodig over een verleende vergunning dan wel een tekening van een woning of ander bouwwerk? Dan kunt u hierover contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen  van de gemeente Scherpenzeel. (033) 277 23 24. Zie de website van de gemeente Scherpenzeel onder het kopje 'Wat moet ik doen?'.

Ga dan naar het contactformulier van de gemeente Ede en vul daar uw vraag in of bel met 14 0318.