Voorwaarden gebruik digitale bouwvergunningen

De digitaal beschikbare bouwdossiers zijn voor eigen, niet-commercieel gebruik. U bent aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en/of de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Gemeentearchief Ede tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

De digitale documenten hebben de status 'digitale werkkopie' en aan de inhoud ervan kunt u geen rechten ontlenen. De documenten zijn te openen met Adobe
Reader. De documenten die u oproept, kunt u zelf printen. Wij wijzen u erop dat de schaal van de afdrukken kan afwijken van de schaal van de originele documenten.
Verder gebruik, waaronder begrepen verspreiding, van de geraadpleegde documenten en de daarin vervatte gegevens is onderworpen aan beperkingen en
aansprakelijkheid op grond van het auteursrecht. Daarnaast komen op sommige documenten in de dossiers persoonsgegevens voor. Bouwdossiers vormen openbare informatie. De bouwvergunningen zijn niet integraal beschikbaar. Ze zijn raadpleegbaar in een beschermde omgeving.

Meer weten?

• Zie www.auteursrecht.nl voor aanvullende informatie over het gebruik van materiaal dat door anderen dan uzelf is gemaakt.
• Zie Autoriteit Persoonsgegevens voor informatie en antwoorden op vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens.
• U kunt ook contact opnemen met de gemeentearchivaris via het contactformulier of per telefoon 14 0318.