Notariële archieven

Direct zoeken in Archieval

Bij de notaris worden veranderingen in eigendom en rechten vastgelegd. Of voorgenomen veranderingen, zoals in een testament. Zodoende komt er heel veel informatie over goederen en mensen in de akten terecht. Daardoor kunnen ze voor onderzoekers een belangrijke bron zijn. Genealogen (stamboomonderzoek) vinden er van alles over familiebetrekkingen, bezittingen van de familie, en plekken waar de familie woonde. Voor andere onderzoekers is er informatie over bijvoorbeeld het gebruik van grond en houtsoorten, het ontstaan van gebouwen, inboedels enz.

Bij de gemeentearchieven van Ede en Barneveld zijn duizenden notariële akten aanwezig. Vrijwilligers zetten zich al jaren in om van deze akten uittreksels beschikbaar te stellen. Van bijna 50.000 akten zijn inmiddels uittreksels opgenomen op de website. De akten zijn ook grotendeels gescand en beschikbaar via internet. U kunt ze gratis downloaden op hoge resolutie.

Naar het overzicht