Notariële archieven

Direct zoeken in Archieval

Welke akten zijn er?

De notariële akten van de notarissen in Ede en Lunteren over de periode 1811-1935 zijn aanwezig in Ede. Hier zijn ook de notariële akten van de notarissen in Scherpenzeel 1811-1887 ondergebracht. Na 1887 was er – tot enkele jaren geleden – geen notaris meer in Scherpenzeel. In Barneveld zijn de notariële akten aanwezig van de notarissen in Barneveld en Voorthuizen over de periode 1811 – 1935.

In de studiezaal van Ede zijn de akten van Edese, Lunterse en Scherpenzeelse notarissen tot en met 1935 in te zien. In de studiezaal van Barneveld zijn de akten van Barneveldse en Voorthuizense notarissen tot en met 1935 in te zien. Voor testamenten geldt een uitzondering.

Testamenten

Testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen zijn na 100 jaar openbaar. In Ede zijn de testamenten van Edese en Lunterse notarissen tot en met 1915 aanwezig. Wilt u weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met het Centraal Testamentenregister. In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Op deze website leest u daar meer over: Centraal Testamentenregister (CTR).

Welke akten vind ik op Archieval?

Een deel van de aktes is raadpleegbaar op ons portaal Archieval.

Voor notarissen met de standplaats Ede zijn de akten van de jaren 1811 tot en met 1897 en 1900-1921 beschreven en de gescande aktes op internet geplaatst. Ook zijn de niet-aanwezige aktes uit de repertoria* van de periode 1868-1916 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Lunteren zijn de akten van 1813-1828, 1833-1841, 1863-1867, 1884-1895, 1906-1910 en 1916-1919 beschreven en de gescande aktes op internet geplaatst. Ook zijn de scans van het repertorium van notaris Van den Ham van 1842 tot 1862 en de niet-aanwezige aktes uit de repertoria van 1884 tot en met 1895 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Barneveld en Voorthuizen: zie de website van Gemeentearchief Barneveld.

Vrijwilligers zijn dagelijks bezig met het beschrijven van de notariële akten, dus het digitale aanbod breidt zich gestaag uit.

* Een repertorium is een register waarin de belangrijkste gegevens van gepasseerde aktes zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de datum, de soort akte en een samenvatting van de inhoud.

 

Bij de notaris worden veranderingen in eigendom en rechten vastgelegd. Of voorgenomen veranderingen, zoals in een testament. Zodoende komt er heel veel informatie over goederen en mensen in de akten terecht. Daardoor kunnen ze voor onderzoekers een belangrijke bron zijn. Genealogen (stamboomonderzoek) vinden er van alles over familiebetrekkingen, bezittingen van de familie, en plekken waar de familie woonde. Voor andere onderzoekers is er informatie over bijvoorbeeld het gebruik van grond en houtsoorten, het ontstaan van gebouwen, inboedels enz.

Bij de gemeentearchieven van Ede en Barneveld zijn duizenden notariële akten aanwezig. Vrijwilligers zetten zich al jaren in om van deze akten uittreksels beschikbaar te stellen. Van bijna 50.000 akten zijn inmiddels uittreksels opgenomen op de website. De akten zijn ook grotendeels gescand en beschikbaar via internet. U kunt ze gratis downloaden op hoge resolutie.

Naar het overzicht