Kadastrale leggers en secties

Een kadastrale Legger (1832 - 1970) is een register met per kadastrale gemeente en eigenaar een overzicht van de percelen in iemands bezit. Ieder overzicht heeft een vast nummer, ook wel leggerartikel genoemd.

Het kadaster is al ver voor 1832 begonnen met het in kaart brengen van alle percelen. Toen het hele land, gemeente voor gemeente, sectie voor sectie en perceel voor perceel door landmeters en tekenaars in beeld was gebracht, kon de dienst op 1 oktober van dat jaar van start gaan. Er was van iedere kadastrale gemeente (Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo) een serie kaarten gemaakt, waarop de percelen zijn terug te vinden. In elk perceel staat een nummer, het perceelnummer. Elke kadastrale gemeente is verdeeld in secties die aangeduid worden met een letter.

Secties kadaster

Ede

 • Sectie A het Edesche Bosch
 • Sectie B Wekerom
 • Sectie C de Ginkel
 • Sectie D Maanen
 • Sectie E Maander Broek
 • Sectie F Veldhuizen
 • Sectie G Ederveen
 • Sectie H Doesborger Veen
 • Sectie I Doesborg
 • Sectie K het Dorp
 • Sectie L De Klomp
 • Sectie M Ede Oost, De Kade
 • Sectie N Kernhem

NB: Het centrum van Ede (een deel van Ede-dorp, sectie K) is door een werkgroep helemaal toegankelijk gemaakt. U kunt dit gedeelte doorzoeken op perceelnummer.

Lunteren

 • Sectie A de Valk
 • Sectie B de Heide
 • Sectie C de Veenen
 • Sectie D de Vliert
 • Sectie E het Walderveen
 • Sectie F het Nederwoud
 • Sectie G het Overwoud
 • Sectie H Meu Lunteren
 • Sectie I het Meu Luntersche Veld
 • Sectie K Lunteren

Otterlo

 • Sectie A Harskampsche Veld
 • Sectie B Pampeld
 • Sectie C Deelen
 • Sectie D Reemst
 • Sectie E Eschoten
 • Sectie F Westeneng
 • Sectie G Harskamp
 • Sectie H Otterlo
 • Sectie I Hoge Veluwe

Bennekom

 • Sectie A de Hooilanden
 • Sectie B de Kraats
 • Sectie C Hoekelumsche Brink
 • Sectie D de Heide
 • Sectie E het Dorp
 • Sectie F de Nergena
 • Sectie G

Geldersch Veenendaal

 • Sectie A het Dorp
 • Sectie B Boveneind
 • Sectie C Benedeneind