Voortgezet onderwijs

Wie was Anna Maria Moens? (klas 1/2)

Anna Maria Moens (1775 - 1833) moet rond 1800 een bekende verschijning in Ede zijn geweest. Ze was kostschoolhoudster op huis Kernhem en schrijfster. In dit lesprogramma voor klas 1 en 2 havo/vwo leren leerlingen Moens kennen door zelf aan de slag te gaan met een scala aan archiefbronnen, zoals notariële akten, foto’s en het prachtige Album Amicorum (een soort vriendenboek) van Moens.

Het doel is om leerlingen bekend te maken met de diversiteit en rijkdom van archiefstukken. Ook wordt Moens en het Ede van haar tijd voor een jonge doelgroep weer tot leven gewekt. Dat laatste gebeurt haast letterlijk in een filmpje dat de leerlingen van tevoren te zien krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=hABgk5a_g-0.

Praktische informatie:

 • Maximum aantal leerlingen: 32
 • Doelgroep: leerlingen uit klas 1 en 2 havo/vwo
 • De les kan zowel op school als in het gemeentearchief uitgevoerd worden
 • Duur: 90 minuten (blokuur)
 • Kosten: geen
 • Tijden: maandag tot en met vrijdag
 • Praktische voorbereiding: geen
 • Gewenste begeleiding vanuit school: één begeleider
 • Contact: gemeentearchief@ede.nl of 14 0318

De inval op de Veluwe (1624). Media in tijden van oorlog (klas 4/5)

De Tachtigjarige Oorlog op de Veluwe: voor velen wellicht een onbekend stuk geschiedenis. Toch speelde Ede in het jaar 1624 een hoofdrol in de strijd tussen de Spanjaarden en de Republiek. In deze gastles krijgen leerlingen uit de bovenbouw informatie over hoe het nieuws over de strijd zich verspreidde, welke propagandamiddelen werden ingezet en hoe de beeldvorming van ‘vriend en vijand’  verliep.

Vervolgens spelen zij in groepjes de spelvorm Kraak de Code waarin archiefstukken over de Inval op de Veluwe in 1624 centraal staan. Ontcijferen ze het handschrift op de militaire nieuwskaart? Hoeveel huizen werden er nu afgebrand in Ede? En hoe kan het dat het Spaanse leger zo plotseling uit Ede vluchtte? Het groepje dat de Kraak de Code het snelst oplost, krijgt een kleine prijs.

Praktische informatie:

 • Maximum aantal leerlingen: 32
 • Doelgroep: leerlingen uit klas 4 of 5 (de les sluit het best aan bij het onderdeel literatuurgeschiedenis van het vak Nederland
 • Duur: 60-90 minuten
 • Kosten: geen
 • Tijden: maandag t/m donderdag
 • Praktische voorbereiding: de klas verdelen in twee groepen
 • Gewenste begeleiding vanuit school: minimaal twee begeleiders
 • Contact: gemeentearchief@ede.nl of 14 0318