Personen zoeken

Voor stamboomonderzoekers zijn er via ons portal Archieval veel bronnen beschikbaar. Akten van de burgerlijke stand, het gereconstrueerde bevolkingsregister en notariële archieven. Verder kunt u de fotocollectie raadplegen en de bibliotheekcatalogus.

Doop- Trouw- en Begraafregisters

De doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB's) alsmede de lidmatenregisters van de kerken vormen een goede manier om uw familie vóór het jaar 1811 terug te vinden. Dit archief is niet fysiek in te zien. Op Archieval vindt u de inventaris. Vervolgens gaat u naar de website van het Gelders Archief waar u de scans van deze boeken vindt. Typ in het zoekveld het inventarisnummer van het betreffende boek, bijv. 576 of 580. Overigens zijn namen uit deze akten ook doorzoekbaar via WieWasWie.

Bevolkingsregister

Het gereconstrueerde bevolkingsregister van Ede is zowel via Archieval als in de studiezaal in te zien 110 jaar na geboorte.

Burgerlijke Stand

Termijnen van openbaarheid van aktes van de Burgerlijke Stand:

 • Geboorteaktes 100 jaar na geboorte
 • Huwelijksakten 75 jaar na de huwelijksdatum
 • Overlijdensakten 50 jaar na overlijden.

De meeste van deze akten zijn digitaal te raadplegen via Archieval, of in de studiezaal

 • Geboorteakten tot en met 1913 in Archieval, t/m 1923 in de studiezaal
 • Huwelijksakten tot en met 1943 in Archieval, t/m 1948 in de studiezaal
 • Overlijdensakten tot en met 1973 (Gelders Veenendaal tot en met 1959)

Let op: een akte die vandaag niet thuis te bekijken is, kan dat morgen wel zijn. Aktes worden openbaar per datum, niet per jaar.

Notariële archieven en Oud Rechterlijk Archief (ORA)

De archieven van de notarissen zijn een rijke bron van veel persoonsinformatie. Via Archieval kunt u een groot deel van de aktes van notarissen uit Ede, Lunteren, Barneveld en Voorthuizen doorzoeken. Van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom wordt door vrijwilligers een toegang gemaakt waarvan een deel al beschikbaar is. Zie voor meer informatie de pagina Notariële archieven.

Kohier van de verponding in het ambt Ede, 1651

Ook in de verpondingskohieren kunt u persoonsinformatie vinden. Omdat dit een grondbelasting is, vindt u hierin informatie over iemands bezittingen. Het oudste verpondingsboek van Ede is geheel gedigitaliseerd en getranscribeerd en beschikbaar via Archieval.

Militieregisters

Tussen 1811 en 1941 moesten Nederlandse mannen dienen in de Nationale Militie. De lotingsregisters zijn een rijke bron van informatie. Via Archieval kunt u de militieregisters van de gemeenten Barneveld en Ede inzien. Dit zijn de registers van:

 • gemeente Barneveld, periode 1815-1883
 • gemeente Garderen, periode 1812-1816
 • gemeente Voorthuizen, periode 1811-1817
 • gemeente Ede, periode 1812-1919
 • gemeente Otterlo, periode 1812-1817
 • gemeente Lunteren, periode 1812-1817
 • gemeente Bennekom, periode 1812-1817

Zoektip: vul in het vak ‘Vrij zoeken’ alleen de achternaam in.