In de studiezaal

De studiezaal is geopend op dinsdag van 10 tot 16 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur (uitgezonderd feestdagen).

Cultura Erfgoed is geopend op woensdag en donderdag van 13 tot 17 uur en vanaf 1 september in de even weken van 19.30-22.00 uur. Er is op deze avonden ook een Archeohotspot.

Voor een bezoek aan de studiezaal of Cultura Erfgoed hoeft u geen afspraak te maken. Soms kan het raadzaam zijn uw onderzoeksvraag tevoren via de mail aan ons te stellen.

Aanvragen van stukken

Iedereen kan kosteloos onderzoek komen doen in de aanwezige archieven en collecties. In principe zijn alle archieven na 20 jaar openbaar: ze kunnen zonder beperkingen worden ingezien door wie dat maar wil. Aanvraagformulieren liggen op de tafels in de studiezaal.

Weet u tevoren al welke stukken u wilt inzien? Geef het nummer van het archief of de collectie en het inventarisnummer door via ons contactformulier. Reken hiervoor minimaal twee werkdagen voor de afhandeling. Wilt u de stukken binnen twee werkdagen inzien, dan adviseren wij u om dit telefonisch door te geven via 14 0318.

Ga voor het inzien van niet-openbare stukken naar de pagina Over het Gemeentearchief  onder het kopje Openbaarheid en toezicht.

Digitaliseren op verzoek (Scanning on demand)

Niet al het materiaal dat in beheer is bij het Gemeentearchief is digitaal beschikbaar. Wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Aanvragen

Wanneer u stukken digitaal wilt ontvangen, vult u dan ons contactformulier in. Vermeld van welk materiaal u scans wilt ontvangen. Gebruik hiervoor het nummer van het archief of de collectie en het inventarisnummer. Voor aanvragen van materiaal uit particuliere archieven moet eerst toestemming gevraagd worden aan de schenker of bruikleenaanvrager.

U kunt maximaal vier inventarisnummers per keer aanvragen. Uw aanvraag wordt eerst door ons beoordeeld, want niet alle stukken komen in aanmerking voor digitalisering. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.

Wat digitaliseren wij niet:

  • archiefmateriaal dat niet geïnventariseerd is
  • archiefstukken die te kwetsbaar zijn
  • archiefstukken die niet openbaar zijn
  • boeken
  • kranten
  • films
  • bouwvergunningen (daarvoor geldt een legesverordening, zie de pagina Onderzoek naar Panden en Percelen)

Na digitalisering worden de scans van archiefstukken van overheidstaakuitvoerenden, ouder dan 110 jaar en archiefstukken van particulieren, wanneer we toestemming hebben, gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn dan voor iedereen beschikbaar via ons portaal Archieval.