In de studiezaal

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus is de studiezaal tot nader bericht alleen op afspraak te bezoeken.

Wilt u een afspraak maken?
Vul het contactformulier in om aan te geven wanneer u wilt komen en bij voorkeur ook met welk onderzoeksdoel. Wilt u nog dezelfde week komen? Belt u ons dan via 14 0318 om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt om de studiezaal te bezoeken, vragen wij u om rekening te houden met de geldende voorschriften.

Cultura Erfgoed

Cultura Erfgoed is gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

Aanvragen van stukken

Iedereen kan kosteloos onderzoek komen doen in de aanwezige archieven en collecties. In principe zijn alle archieven na 20 jaar openbaar: ze kunnen zonder beperkingen worden ingezien door wie dat maar wil. Aanvraagformulieren liggen op de tafels in de studiezaal.

Weet u tevoren al welke stukken u wilt inzien? Geef het nummer van het archief of de collectie en het inventarisnummer door via ons contactformulier. Reken hiervoor minimaal twee werkdagen voor de afhandeling. Wilt u de stukken binnen twee werkdagen inzien, dan adviseren wij u om dit telefonisch door te geven via 14 0318.

Ga voor het inzien van niet-openbare stukken naar de pagina Over het Gemeentearchief  onder het kopje Openbaarheid en toezicht.

Digitaliseren op verzoek (Scanning on demand)

Niet al het materiaal dat in beheer is bij het Gemeentearchief is digitaal beschikbaar. Wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Aanvragen

Wanneer u stukken digitaal wilt ontvangen, vult u dan ons contactformulier in. Vermeld van welk materiaal u scans wilt ontvangen. Gebruik hiervoor het nummer van het archief of de collectie en het inventarisnummer. Voor aanvragen van materiaal uit particuliere archieven moet eerst toestemming gevraagd worden aan de schenker of bruikleenaanvrager.

U kunt maximaal vier inventarisnummers per keer aanvragen. Uw aanvraag wordt eerst door ons beoordeeld, want niet alle stukken komen in aanmerking voor digitalisering. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.

Wat digitaliseren wij niet:

  • archiefmateriaal dat niet geïnventariseerd is
  • archiefstukken die te kwetsbaar zijn
  • archiefstukken die niet openbaar zijn
  • boeken
  • kranten
  • films
  • bouwvergunningen (daarvoor geldt een legesverordening, zie de pagina Onderzoek naar Panden en Percelen)

Na digitalisering worden de scans van archiefstukken van overheidstaakuitvoerenden, ouder dan 110 jaar en archiefstukken van particulieren, wanneer we toestemming hebben, gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn dan voor iedereen beschikbaar via ons portaal Archieval.