Zoeken in de archieven

Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel. Via de onderstaande links krijgt u informatie over wat u wel en wat u niet in Archieval kunt vinden:

 • Informatie over de collecties van Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel
 • Informatie over de collecties van Gemeentearchief Barneveld
Zoeken in Archieval

Personen zoeken

Voor stamboomonderzoekers zijn er in het Gemeentearchief Ede veel bronnen beschikbaar. Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters van de kerken, akten van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en notariële archieven. Verder kunt u de fotocollectie raadplegen alsmede de kadastrale archieven en de belastingbronnen.

Doop- Trouw- en Begraafregisters

De doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB's) alsmede de lidmatenregisters van de kerken vormen een goede manier om uw familie vóór het jaar 1811 terug te vinden. Op de website van het Gelders Archief kunt u van deze DTB's de scans vinden en doorzoeken.

Bevolkingsregister

Het gereconstrueerde bevolkingsregister van Ede is zowel via Archieval als in de studiezaal in te zien 110 jaar na geboorte.

Burgerlijke Stand

Termijnen van openbaarheid van aktes van de Burgerlijke Stand:

 • Geboorteaktes 100 jaar na geboorte; op Archieval geldt een termijn van 110 jaar;
 • Huwelijksakten 75 jaar na de huwelijksdatum; op Archieval geldt een termijn van 80 jaar;
 • Overlijdensakten 50 jaar na overlijden.

De meeste van deze akten zijn digitaal te raadplegen, een deel via Archieval en een groter deel in de studiezaal:

 • Geboorteakten tot en met 1910 zijn via Archieval raadpleegbaar; in de studiezaal tot en met 1919;
 • Huwelijksakten tot en met 1940 zijn via Archieval raadpleegbaar; in de studiezaal tot en met 1944;
 • Overlijdensakten tot en met 1969 (Gelders Veenendaal tot en met 1959) zijn via Archieval en in de studiezaal raadpleegbaar.

Militieregisters

Tussen 1811 en 1941 moesten Nederlandse mannen dienen in de Nationale Militie. De lotingsregisters zijn een rijke bron van informatie. Via Archieval kunt u de militieregisters van de gemeenten Barneveld en Ede inzien. Dit zijn de registers van:

 • gemeente Barneveld, periode 1815-1883
 • gemeente Garderen, periode 1812-1816
 • gemeente Voorthuizen, periode 1811-1817
 • gemeente Ede, periode 1812-1919
 • gemeente Otterlo, periode 1812-1817
 • gemeente Lunteren, periode 1812-1817
 • gemeente Bennekom, periode 1812-1817

Zoektip: vul in het vak ‘Vrij zoeken’ alleen de achternaam in.

Notariële archieven en Oud Rechterlijk Archief (ORA)

De archieven van de notarissen zijn een rijke bron van veel persoonsinformatie. Via Archieval kunt u een groot deel van de aktes van notarissen uit Ede, Lunteren, Barneveld en Voorthuizen doorzoeken. Het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom is toegankelijk gemaakt. Zie voor meer informatie de pagina Notariële archieven.

Kohier van de verponding in het ambt Ede, 1651

Ook in de verpondingskohieren kunt u persooninformatie vinden. Omdat dit een grondbelasting is, vindt u hierin informatie over iemands bezittingen. Het oudste verpondingsboek van Ede is geheel gedigitaliseerd en getranscribeerd.

Transcriptie Kohier van de verponding in het ambt Ede, 1651 (711 KB)

Huizengeschiedenis

Wilt u de geschiedenis van een pand onderzoeken? Of zoekt u bouwtekeningen of vergunningen? In het gemeentearchief zijn verschillende bronnen die u voor het onderzoek naar huizengeschiedenis kunt gebruiken. Op de pagina Onderzoek naar Panden en Percelen leest u daar meer over.